Skip to main content

​Gemensam värdskapsutbildning ska gynna besöksnäringens utveckling

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2016 11:32 CEST

Den här veckan - 12-13 oktober, har 22 blivande värdskapsinspiratörer samlats i Skellefteå till en workshop för att tillsammans med Värdskapet Sverige jobba fram processtöd som ska lyfta värdskapet i Swedish Lapland.

Detta är en första aktivitet när Swedish Lapland Visitors Board nu kraftsamlar tillsammans med samtliga destinationer i Swedish Lapland och dess företag för att ge besökarna till regionen ett ännu bättre bemötande.

– Ett välkomnande värdskap som genomsyrar besökarens hela resa i Swedish Lapland och att servicenivån är av den grad som gästen förväntar sig av en internationellt attraktiv destination, är utpekade affärskritiska faktorer i den regionala strategin för besöksnäringen 2020. En värdskapsutbildning som spänner över hela regionen ligger helt i linje med en ökad internationalisering och företagens efterfrågan på stöd, säger Erica Mattsson, vd på Swedish Lapland Visitors Board.

Värdskapsutbildningen, som ska kombinera lokala workshops med studiebesök och ett digitalt verktyg för utbildning inom regional och lokal kunskap, är byggd utifrån behov och förbättringsförslag som kartlagts i intervjuer med 50 besöksnäringsföretag och 15 turoperatörer.

Internationella turoperatörer berömmer ofta företagen i Swedish Lapland för sitt goda värdskap i kundmötet, samtidigt efterfrågar de större mognad i andra delar av servicekedjan.

– Genom satsningen på värdskap hoppas vi kunna skapa en högre och jämnare servicenivå men också fler långsiktigt hållbara samarbeten mellan företagen. Regionen får en gemensam bemötandekod som stärker känslan av att vi alla tillhör samma destination, och det gynnar besöksnäringens utveckling på sikt, menar Camilla Bondareva, destinationsstrateg på Swedish Lapland Visitors Board.

Kunskap om platsen man verkar på, dess övriga utbud och historia samt regional kunskap stärker personalen och företaget och gör dem säkrare i bemötandet och tjänsteleveransen.

Jag tycker att det är oerhört glädjande att Swedish Lapland vill hjälpa vår näring med värdskap och hur vi bemöter gäster som vill besöka vår region! Utan glödande värdskap kan vi inte hävda oss i en mycket tuff konkurrens. Utbildning i detta ämne är avgörande för om vi lyckas eller ej, säger Mimmo Cicero, hotelldirektör på Elite Stadshotellet i Luleå som har 40 heltidsanställda och dagligen jobbar med värdskap och att utvärdera gästnöjdheten.

– Att vara värdskapsinspiratör är ett roligt uppdrag och ett fantastiskt förtroende. Dagarna ger inspiratörerna kunskap, insikt och verktyg för att kunna skapa engagemang och delaktighet för att utveckla värdskap såväl i företagen och destinationen. Processen kommer att skapa en bas för att utveckla värdskapet i Swedish Lapland och är ett viktigt verktyg för långsiktig framgång, säger Kicki Grunditz, värdskapsutvecklare på Värdskapet Sverige.

Satsningen på en regional värdskapsutbildning är en aktivitet inom det regiongemensamma strukturfondsprojektet Destination Capacity Buildning in Swedish Lapland, vars mål är att bygga tillväxt utifrån företagens behov och prioriteringar. Projektet är finansierat av EUs struktur-fonder, destinationens samtliga 16 kommuner, Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbottens läns landsting, Region Västerbotten samt privata finansiärer.

Värdskapet Sverige är en del av the Hostmanship Group med verksamhet i ett flertal länder. De tjänar alla som vill utveckla en inkluderande och välkomnande kultur.

Swedish Lapland Visitors Board är en näringslivsorienterad organisation och samverkansplattform som företräder besöksnäringen i Norrbottens läns samtliga kommuner samt Skellefteå och Sorsele kommun. Swedish Lapland används som destinations- och platsvarumärke i marknadsföringen av Sveriges nordligaste destination. Resmålet täcker 25% av Sveriges yta och har gräns mot både Norge och Finland. Swedish Lapland är en del av så väl Arktis som Sápmi - samernas traditionella bosättningsområde. Destinationens unika natur och lokala kultur har ett högt internationellt attraktionsvärde och 35% av gästnätterna är utländska. Tillväxten mellan år 2000-2010 var 74% och antalet årsverken nära på fördubblades. Målet är att fördubbla näringens omsättning från 4,1 miljarder år 2010 till 8,2 miljarder till år 2020.

Destination Capacity Building in Swedish Lapland är ett regionalt samverkansprojekt som syftar till att skapa ökad tillväxt i regionens små- och medelstora besöksnäringsföretag. Projektet är finansierat av EUs struktur-fonder, destinationens samtliga 16 kommuner, Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbottens läns landsting, Region Västerbotten samt privata finansiärer. I syfte att nå näringens mål om fördubblad omsättning tillgängliggör projektet företagens produkter på den internationella resemarknaden, stödjer innovationsprocesser, tillför spetskompetens och ger tillgång till affärs- och produktutvecklingsverktyg som stärker företagens kapacitet och konkurrenskraft.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.