Skip to main content

Nationellt pilotprojekt tilldelat Invest in Norrbotten och Swedish Lapland Visitors Board

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 11:35 CET

Invest in Norbotten anställer en projektledare efter att tillsammans med Swedish Lapland Visitors Board fått ett nationellt pilotprojekt för investeringsfrämjande inom besöksnäringen. Projektet kommer att tillföra regionens besöksnäringsföretag än större möjlighet att attrahera internationella investerare.


Samarbetet mellan Invest in Norrbotten och Swedish Lapland Visitors Board ses som förebild
Ett nationellt tvåårigt pilotprojekt med fokus på investeringsfrämjande inom besöksnäringen har, i konkurrens med Sveriges övriga regioner, tilldelats Invest in Norrbotten tillsammans med Swedish Lapland Visitors Board. Det är Business Sweden och Tillväxtverket som står bakom finansieringen och initiativet. Besöksnäringen pekas av dessa ut som ett av tre viktiga insatsområden för tillväxt kopplat till internationella investeringar.

Regionen tilldelades projektet tack vare att Business Sweden tillsammans med Tillväxtverket identifierat samarbetet mellan Invest in Norrbotten och Swedish Lapland Visitors Board som en avgörande framgångsfaktor. Beskrivning och utveckling av projektet och arbetsmetodik ska leda till fler internationella investeringar inom besöksnäringen.

-Sättet att arbeta som Invest in Norrbotten och Swedish Lapland Visitor Board har utvecklat är unikt i sitt slag. Vi tror att det här kan vara ett gott exempel för hela Sverige. Det gäller att kunna utnyttja kraften som finns i besöksnäringens expansion, säger Börje Svanberg, regionsansvarig på Business Sweden.

Strategiskt gemensamt arbete ligger till grund för pilotprojektet
Invest in Norrbotten och Swedish Lapland Visitors Board har arbetat tillsammans under en längre tid, en gemensam paketering av destinationen Swedish Lapland för potentiella investerare var startskottet. Tillsammans står organisationerna bakom exempelvis seminarier och framtagande av investeringsprospekt. Nu senast har organisationerna genomfört en serie workshops där besöksnäringsföretagare får stöd i att förpacka sin verksamhet i syfte att attrahera internationella investeringar och partnerskap, det skedde inom strukturfondsprojektet Destiantions Capacity Buildning in Swedish Lapland.

– Vi vet att internationella investeringar och partnerskap är viktigt för regionens utveckling, och det här pilotprojektet är helt i linje med det arbete som vi redan inlett. Vi blev ombedda att presentera vår regions samarbete som ett case för Business Sweden och av flera sökande blev vi utvalda, berättar en stolt Jörgen Eriksson VD för Invest in Norrbotten.

– Både vi och Invest in Norrbotten jobbar med att skapa tillväxt i regionen. För att lyckas med det krävs både nationella och internationella investerare som satsar, säger Erica Mattson Destinationsutvecklingsstrateg vid Swedish Lapland Visitors Board.

– I regionen finns upparbetade relationer med internationella researrangörer vilket innebär en stor potential för företagen att använda sig av de nätverk de redan har, för att kunna attrahera andra internationella partners för utveckling av besöksnäringen, menar Jörgen.

Natalie Sidén blir projektledare
Invest in Norrbotten anställer en projektledare och till den tjänsten har man rekryterat Natalie Sidén. Hon tillträder 1 april och kommer närmast från Norrbottens Handelskammare, där hon sedan tre år tillbaka arbetat med bland annat projektledning och marknadsföring. Natalie är utbildad civilekonom med inriktning marknadsföring.

– Jag brinner för att arbeta med näringslivsutveckling, därför känns det otroligt roligt och spännande att nu i rollen som projektledare fokusera på besöksnäringen och investeringsfrämjande inom den. Mitt uppdrag blir att hjälpa företagen att affärspaketera sin verksamhet och skapa attraktiva case som lockar internationella investerare till länet. Besöksnäringen är en viktig näring för Sverige och här i Norrbotten finns en otrolig potential för fortsatt tillväxt, säger Natalie Sidén, tillträdande projektledare.

– Natalie kommer att bli en stor tillgång för det här projektet. Att vara attraktiv för investerare handlar mycket om att kunna vara tydlig med företagets mål, behov och erbjudande till både marknaden och potentiella investerare. Där kommer Natalie med sin erfarenhet och utbildning bli en ovärderlig tillgång för entreprenörerna, säger Göran Littorin, Investment Manager på Invest in Norrbotten.

Besöksnäringen attraktiv för investerare
Globalt är besöksnäringen en av världens största näringar. Exportvärdet av besöksnäringen i Sverige uppgick 2014 till 96,5 miljarder kronor. Det kan samma år jämföras mot exportvärdet av järn och stål som var 50,1 miljarder och personbilar 33,8 miljarder. Näringen har vuxit snabbt, sedan år 2000 har exportvärdet ökat med 137 %. Tillväxtpotentialen för besöksnäringen i Sverige bedöms fortfarande vara stor och näringen är långsiktigt hållbar.

– Potentialen är enorm, de värden som Sverige och inte minst Swedish Lapland förknippas med är efterfrågade på den internationella resemarknaden. Vår målgrupp Den globala resenärenär en globalt medveten målgrupp med resvana. De är ständigt på jakt efter nya resmål och upplevelser. De vill lära sig saker och hänsyn till natur och hållbarhet är viktigt när de väljer resmål. Vi har verkligen ett guldläge! Vår arktiska livsstil, vår gästvänlighet och platsens unika natur och kultur lockar, avslutar Erica Mattsson, Destinationsutvecklingsstrateg på Swedish Lapland Visitors Board.


Fakta:
Bakgrunden till projektet är att Business Sweden tillsammans med Tillväxtverket identifierat tre viktiga insatsområden för tillväxt kopplat till internationella investeringar – investeringsfrämjande för besöksnäringen – är ett av dessa tre viktiga insatsområden.

Invest in Norrbottens uppdrag är att på ett aktiv och systematiskt sätt attrahera investeringar och nystartade företag till Norrbotten i syfte att skapa fler arbetstillfällen i regionen. Företaget Invest in Norrbotten AB, finansieras av landstinget och kommunerna i Norrbotten. Invest in Norrbotten är regional partner till Business Sweden.

I Business Swedens uppdrag ingår att attrahera utländska investeringar till Sverige, något som tillför svenska företag kompetens, kapital och säljkanaler. Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Swedish Lapland Visitors Board är regionens officiella företrädare för besöksnäringen som genom en näringslivsorienterad samverkansplattform verkar för att stötta näringens ambitioner att göra affärer av den internationella och nationella efterfrågan på destinationens utbud av arktiska produkter och upplevelser. Näringen samverkar genom destinationsvarumärket Swedish Lapland som gemensam kommunikationsplattform och avsändare för platsen tillsammans med entreprenörernas varumärken, varumärket Sverige och lokala platsvarumärken med internationell kännedom och attraktion.


Foto: Göran Wallin


Kontaktpersoner:
Jörgen Eriksson, VD Invest in Norrbotten
070-636 00 55
jorgen.eriksson@norrbotten.se


Erica Mattsson, Destionationsstrateg Swedish Lapland Visitors Board
070-388 60 25
erica@swedishlapland.com


Fler bilder, samt högupplösta bilder för nedladdning finns här:
Dropbox OBS! Göran Wallin ska uppges som fotograf


Länkar:

Invest in Norrbotten

Aktivitet för besöksnäringsföretagare som vill locka internationella investerare

Blogg om workshop nummer ett


Swedish Lapland Visitors Board är en näringslivsorienterad organisation och samverkansplattform som företräder besöksnäringen i Norrbottens läns samtliga kommuner samt Skellefteå och Sorsele kommun. Swedish Lapland används som destinations- och platsvarumärke i marknadsföringen av Sveriges nordligaste destination. Resmålet täcker 25% av Sveriges yta och har gräns mot både Norge och Finland. Swedish Lapland är en del av så väl Arktis som Sápmi - samernas traditionella bosättningsområde. Destinationens unika natur och lokala kultur har ett högt internationellt attraktionsvärde och 35% av gästnätterna är utländska. Tillväxten mellan år 2000-2010 var 74% och antalet årsverken nära på fördubblades. Målet är att fördubbla näringens omsättning från 4,1 miljarder år 2010 till 8,2 miljarder till år 2020.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy