Skip to main content

Rikstrafikens förslag är en katastrof för Swedish Lapland

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 16:59 CET

Inför nästa upphandling av tågtrafik föreslår Rikstrafiken att av ett av de två nattågen från södra Sverige upp till Swedish Lapland och vidare till Narvik ska försvinna. Upphandlingen avser 7,5 år framåt i tiden från 2014. Den totala kostnaden som Rikstrafiken har för detta idag är 80 miljoner kronor per år.

Besöksnäringen i Swedish Lapland omsatte drygt 3,3 miljarder år 2009 och de totala skatteeffekterna av detta var 444 miljoner kronor, enligt den Turistekonomiska Mätningen (TEM). Till detta ska läggas momsintäkter till staten från de utländska gästerna på ca 150 miljoner kronor. (Siffrorna gäller hela besöksnäringen i Norrbottens län, dvs. Swedish Lapland). Destinationen har ökat omsättningen med 50% de senaste sex åren och framtiden har sett ljus ut.

I den nyligen presenterade strategin för besöksnäringen i Sverige anges som mål att omsättningen ska fördubblas fram till år 2020. För Swedish Lapland är det enormt centralt med bra infrastruktur för att gästerna ska kunna ta sig norrut på ett bra och enkelt sätt. Om Rikstrafiken genomför denna radikala försämring urholkas förutsättningarna drastiskt för besöksnäringen i Swedish Lapland att kunna följa den nationella strategin att fördubbla omsättningen (och därigenom generera mer skatteintäkter) och öka sysselsättningen fram till år 2020.

Rikstrafikens katastrofala förslag, att dra in hälften av nattågen till norra Sverige, slår undan benen på besöksnäringen i regionen samtidigt som många andra organisationer (Länsstyrelsen, kommunerna, Företagarna, ALMI, LTU, Tillväxtverket, Landstinget mfl.) stödjer besöksnäringen i ansträngningarna att utveckla sina produkter för att attrahera fler gäster. Vi kan inte acceptera att en myndighet som Rikstrafiken tillåts sabotera en hel näring och motverka andra organisationers satsningar i pengar och kompetens. Vi satsar dessutom mycket på marknadsföringen av regionen via varumärket "Swedish Lapland" och då måste det ju gå att ta sig hit på ett bra sätt, annars är det ju som att kasta pengarna i sjön!

Jan-Erik Jaensson, VD Swedish Lapland Tourism.

För mer information: Jan-Erik Jaensson 070-5182090

www.swedishlapland.com

www.facebook.com/swedishlapland

Swedish Lapland Tourism är en organisation byggd på ca 550 medlemmar i turistnäringen i Norrbottens län samt i Skellefteå kommun. Kommunerna har delegerat besöksnäringsfrågor till tio destinationsorganisationer. Swedish Lapland används som varumärke i marknadsföringen för turism i norra Sverige.
Verksamheten finansieras delvis av EUs strukturfonder åren 2008-2010.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera