Skip to main content

Samlad besöksnäring efterfrågar fortsättning med två nattåg till norra Norrland

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2016 12:19 CEST

Trafikverket har i dagarna presenterat utredningen för framtida nattågstrafik till övre Norrland. I utredningen som nu går ut på remiss presenteras tre olika alternativ:

  1. Fortsatt två nattåg i vardera riktning
  2. Ett nattåg i vardera riktning
  3. Säsongsvarierat upplägg med två tåg per dygn under högsäsong och ett tåg under lågsäsong

– Kommunikationsmöjligheterna är besöksnäringens fundament. Att behålla de två nattågen är det alternativ som vi utan reservationer förespråkar, säger Erica Mattsson vd på Swedish Lapland Visitors Board.

Swedish Lapland Visitors Board har varit en aktiv part i utredningen. Genom att koordinera arbetet som sker i Marknadsgruppen för nattåg norra Norrland där Trafikverket, SJ och Svenska Turistföreningen även ingår, framför man näringens behov. Remisstiden går ut i augusti och Swedish Lapland Visiorst Board formerar nu företag och besöksnäringens regionala nätverk för ett gemensamt remissvar med ny och uppdaterad fakta och siffror för en fortsättning med två nattåg till regionen.

Paradoxalt visar Trafikverkets undersökning att resandet med nattågstrafiken minskat, medan antalet besökare i regionen ökat med 9% sedan 2010. Swedish Lapland har idag 3 miljoner kommersiella gästnätter.

– Bristande underhåll och kapacitetsbrist har skapat förseningar i tågtrafiken som i sin tur inneburit att våra besökare valt andra transportsätt, menar Erica Mattsson. Samtidigt har de förbättringsåtgärder som Marknadsgruppen genomfört, bidragit till förbättrad helhetsupplevelse av resandet. Resenärerna med nattågen ökade under 2015 vilket tyder på att resenärerna väljer nattåget när priset och kvaliteten är konkurrenskraftig, säger Erica.

– Vi har sett en enorm utveckling kopplat till säsongsförlängning och har behov av två nattåg året runt för fortsatt utveckling. Besöksnäringen är en motor för tillväxt och därför bör besöksnäringens behov vara vägledande för Trafikverkets beslut. Det handlar om en expanderande bransch som skapar många arbetstillfällen, säger Magnus Ling, generalsekreterare för Svenska Turistföreningen.

Samtidigt som diskussionen om försämringar i nattågtrafiken förs, satsar regeringen genom VisitSweden på marknadsföring av hållbar naturturism och ekoturism, vilket ligger helt i linje med de regionala satsningarna.

– Vi ser en ökad efterfrågan av hållbara natur- och ekoupplevelser. Att kunna erbjuda gröna resor med tåg är viktigt för att möta de medvetna resenärernas prioriteringar. Miljömålen borde väga tungt för Trafikverkets beslut och skulle bidra till stärkt konkurrenskraft för destinationen, säger Graeme Richardson marknadsansvarig på Swedish Lapland Visitors Board.

Ekoturismföreningen har under lång tid engagerat sig i utmaningen kring klimatsmarta resor till svensk natur.

– Trots framgångsrika internationella klimatavtal går ju utvecklingen på det här området åt fel håll, och flera europeiska nattåg har lagts ner de senaste åren. Här i Sverige förväntar vi oss att en regering, som har sysselsättning och klimat högst upp på agendan, nu tar ett tydligt politiskt ansvar för ett hållbart resande till norra Sverige säger Per Jiborn, generalsekreterare för Svenska Ekoturismföreningen.

Läs mer:
Svenska Turistföreningen: Nattågen engagerar Sverige
Skriv på Svenska Turistföreningens namninsamling för att rädda nattågstrafiken till norra Sverige Ekoturismföreningen ställer sig bakom uppropet, här läser du mer!
Nya gröna jobb i fokus för miljöminister Karolina Skog – Ekoturismföreningen skriver om allianser för nya jobb
Kampanj: Ta tåget till Swedish Lapland! 
Trafikverket: Utredningen i sin helhet

Bakgrund, om marknadsgrupp för nattåg:
Marknadsgruppens arbete har bidragit till att öka resandet och kvaliteten på nattågen. Gruppen som koordineras av Swedish Lapland Visitors Board och har sitt ursprung i den avsiktsförklaring som tecknades mellan Trafikverket och näringen i samband med förgående upphandling av nattågstrafiken till norra Norrland. Andra medlemmar i gruppen är SJ Norrlandståg, Svenska Turistföreningen, Norrbottens Handelskammare, Visit Gellivare Lapland, Kiruna Lapland, Lapland Resorts och Trafikverket Region Nord. I marknadsgruppen sker uppföljning, informationsutbyte dialog om aktörernas behov och förutsättningar samt uppföljning av förbättringsåtgärder och gemensamma marknadsinsatser. Gruppen har träffat Trafikverkets Generaldirektör Lena Erixson för att föra fram kvalitetsbehov kopplat till nattågstrafiken samt behovet av fortsatt två nattåg till norra Norrland.

Foto: Carl-Johan Utsi

Swedish Lapland Visitors Board är en näringslivsorienterad organisation och samverkansplattform som företräder besöksnäringen i Norrbottens läns samtliga kommuner samt Skellefteå och Sorsele kommun. Swedish Lapland används som destinations- och platsvarumärke i marknadsföringen av Sveriges nordligaste destination. Resmålet täcker 25% av Sveriges yta och har gräns mot både Norge och Finland. Swedish Lapland är en del av så väl Arktis som Sápmi - samernas traditionella bosättningsområde. Destinationens unika natur och lokala kultur har ett högt internationellt attraktionsvärde och 35% av gästnätterna är utländska. Tillväxten mellan år 2000-2010 var 74% och antalet årsverken nära på fördubblades. Målet är att fördubbla näringens omsättning från 4,1 miljarder år 2010 till 8,2 miljarder till år 2020.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy