Skip to main content

Swedish Lapland lämnar inspel till Utredningen Sveriges besöksnäring

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2017 15:44 CEST

Britt Bohlin, Yngve Bergkvist och Erika Mattson (Foto: Camilla Bondareva)

Idag träffar Swedish Laplands samlade besöksnäring Britt Bohlin som fått i uppdrag av regeringen att föreslå en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring.

– Bakgrunden är att besöksnäringen växer för varje år och har ekonomisk betydelse i hela landet, därför vill regeringen se hur den kan växa ännu bättre och bli mer långsiktigt stabil som motor för näringsliv och sysselsättning. Vårt utredningsuppdrag är tydligt med att vi ska ge förslag på lösningar vad gäller samordning och strukturer. Hur kan svenska myndigheter, organisationer och företag samarbeta smartare för att stärka utvecklingen? Alla nivåer är intressanta och viktiga i detta system – såväl nationell, regional och lokal, säger Britt Bohlin, särskild utredare för Utredningen Sveriges besöksnäring.

Under dagens träff i Luleå möter Britt förutom turismföretagare, lokala destinationer och Swedish Lapland Visitors Board också Maria Stenberg från Region Norrbotten, Landshövding Sven-Erik Österberg och Annika Fredriksson från Svenska Ekoturismföreningen. Även andra aktörer som driver med frågor kopplade till regionens besöksnäring finns på plats. Träffen arrangeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Swedish Lapland Visitors Board som länge efterfrågat ett mer samlat grepp för besöksnäringsfrågor välkomnar utredningen och kommer att skicka med tio inspel till den nationella utredningen:

 1. Turistpolitiska mål
  En viktig förutsättning för bygga en långsiktigt konkurrenskraftig näring är att öka resurserna till näringen från statligt håll
 2. Insatser för hållbar utveckling
  En tillväxt som tar hänsyn till den ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarheten är grunden för besöksnäringens utveckling
 3. Ökad tillgänglighet
  Transportsystem måste formas utefter hela resan – det är lika viktigt att trafiken är rätt planerad som att informationssystem, reseutbud och tillgänglighet är håller en hög servicenivå för den globala resenären
 4. Planering och tillstånd
  Besöksnäringen behöver, precis som andra viktiga näringar, ta plats gällande planering av resurser och mark.
 5. Digital tillgänglighet
  Många av regionens aktörer behöver utbyggd mobiltäckning för att kunna bedriva sin verksamhet och helt enkelt kunna ta betalt
 6. Investeringar och nyetableringar
  En förståelse för branschens affärsmodeller och avkastningsmöjligheter från investerare och banker måste säkerställas
 7. Innovationer
  Näringen behöver fler innovationer, för detta behövs branschöverskridande produktutveckling, kompetens och innovationsmiljöer för turismentreprenörer
 8. Kompetensförsörjning
  Turistföretag vittnar om att det blivit svårare att rekrytera och många anser att det råder brist på branschkompetent personal
 9. Data och statistik
  Swedish Lapland efterlyser en mer sammanhållen nationell statistik som är möjlig att bryta ner på regional nivå
 10. Evenemang
  Regionen ser att Sverige bör kunna ta en position kopplat till naturbaserade evenemang, ex trail-lopp, skidlopp och utmaningar av olika slag

– Vi kommer att lämna ett gemensamt inspel från regionen som innefattar allt från vikten av kompetensförsörjning, digital tillgänglighet och innovationer, till ett väl sammansatt transportsystem och planering och tillstånd för turistisk verksamhet, sammanfattar Erika Mattsson, vd för Swedish Lapland Visitors Board.

Yngve Bergkvist grundare till ICEHOTEL 365 framhåller just förenklingar i detaljplansarbete och bättre möjligheter för utländska investerare som viktigt för en växande besöksnäring.

– En förutsättning för tillväxt inom turistnäringen är att man förbereder för det. Vi behöver ett nytt system som avlastar kommunerna kostnaderna för detaljplansläggning och som möjliggör för investerare att bygga nya hotell. Jag kan nämna tre projekt som inte blivit av just på grund av för långa handläggningstider för markområden utanför kommunens detaljplan. Det är förlorade möjligheter. För att vår region ska vara attraktiv för investerare och exploatörer måste vi samordna och effektivisera processen fram tills dessa att hotellet står på plats, avslutar Yngve.

Den färdiga utredningen som ska stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor ska redovisas i december 2017.

Bakgrund:
Mer om uppdraget: http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2016/10/dir.-201683/
Mer om utredningen: http://www.sou.gov.se/besoksnaring/

Swedish Lapland Visitors Board är en näringslivsorienterad organisation och samverkansplattform som företräder besöksnäringen i Norrbottens läns samtliga kommuner samt Skellefteå och Sorsele kommun. Swedish Lapland används som destinations- och platsvarumärke i marknadsföringen av Sveriges nordligaste destination. Resmålet täcker 25% av Sveriges yta och har gräns mot både Norge och Finland. Swedish Lapland är en del av så väl Arktis som Sápmi - samernas traditionella bosättningsområde. Destinationens unika natur och lokala kultur har ett högt internationellt attraktionsvärde och 35% av gästnätterna är utländska. Tillväxten mellan år 2000-2010 var 74% och antalet årsverken nära på fördubblades. Målet är att fördubbla näringens omsättning från 4,1 miljarder år 2010 till 8,2 miljarder till år 2020.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.