Skip to main content

SWEDMAs Eva-Lotta Laurin vidare till nytt uppdrag

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 09:00 CEST

Bransch- och intresseorganisationen SWEDMAs vd Eva-Lotta Laurin väljer att i höst gå vidare till nya arbetsuppgifter. SWEDMAs styrelse inleder omgående arbetet med att rekrytera en ny vd.

Under hösten lämnar Eva-Lotta Laurin arbetet som vd för SWEDMA, bransch- och intresseorganisationen för direkt och interaktiv marknadsföring, för att i stället, tillsammans med nya kollegor, bygga upp och introducera det amerikanska företaget ExactTarget på den nordiska marknaden.

– Jag tackar Eva-Lotta för det arbete hon lagt ner och önskar henne all framgång när hon i höst griper sig an nya utmaningar, säger Jonas Edström, SWEDMAs styrelseordförande och fortsätter:

– Under sin tid på SWEDMA har Eva-Lotta bidragit till att medlemsantalet ökat och att SWEDMAs ekonomi befinner sig i bättre skick än på länge. Vi har ett starkt positivt resultat och står väl rustade för ett fortsatt aktivt arbete med att skapa värde för medlemmarna.

SWEDMA har siktet inställt på framtiden och arbetar just nu aktivt med integritets- och lagstiftningsfrågor på de områden som berör medlemsföretagen.

– Tiden på SWEDMA har varit lärorik och jag har haft fördelen att få arbeta med flera utmaningar längs vägen, inte minst EUs förslag till ny datalag och den stora SPAR-frågan, säger Eva-Lotta Laurin, avgående vd, och fortsätter: Vi har även lyft inspirationsdagen och branschtävlingen Guldnyckeln till nya nivåer med bland annat 20 procent ökat publikdeltagande.

– Det har varit en stor förmån att ha fått vara med och föra SWEDMA som organisation framåt och bidra till att öka kunskapen om betydelsen av relevant marknadskommunikation. Jag är övertygad om att styrelsen och mina kollegor kommer att fortsätta skörda framgångar tillsammans med en ny vd; framgångar som i förlängningen förs över till alla medlemsföretagen, säger Eva-Lotta.

Eva-Lotta Laurin avslutar sitt uppdrag som vd den 1 november 2013. Arbetet med att rekrytera ny vd till SWEDMA inleds omgående. 

För mer information, kontakta:

Jonas Edström, styrelseordf. SWEDMA, jonas.edstrom@senmon.se, 0705 36 58 05
Eva-Lotta Laurin, vd SWEDMA, eva-lotta.laurin@swedma.se, 0727 17 65 35


Sedan 1968 är SWEDMA bransch- och intresseorganisationen för dig som arbetar med direkt eller interaktiv marknadsföring. Vi arrangerar seminarier, utbildningar, resor, skapar debatter och jobbar med påverkansarbete och god sed för branschen. Vi arrangerar även tävlingen och seminariedagen Guldnyckeln. Där belönas bra direktmarknadsföring efter kriterierna strategi, kreativitet och resultat. Mer information om SWEDMA finns på swedma.se och om Guldnyckeln på guldnyckeln.se.