Skip to main content

LICARA hjälper företag att välja rätt

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2014 16:35 CEST

Nanomaterial och nanopartiklar förutspås kunna ha stor genomslagskraft inom en rad innovativa material, produkter och applikationer.

Ännu finns det dock frågetecken kring risker, positiv eller negativ miljöpåverkan och ekonomiska aspekter av produkter med nya material. 

I EU-projektet LICARA, som avslutas i september, har målet varit att ta fram ett koncept för att hjälpa små och medelstora företag att analysera potentiell användning av nanomaterial i sina produkter eller tjänster.

Syftet med konceptet är att ge företagen en första, övergripande analys om ett specifikt nanomaterial i en specifik produkt eller applikation.  

Följande frågor ska få hjälp att besvaras:  

- Vilka nanospecifika egenskaper har materialet?
- Vilka är riskerna för människa och miljö?
- Hur hållbar är produkten?
- Vilka är de juridiska frågetecknen? 

Konceptet som har utvecklats består av riktlinjer och ett frågebaserat verktyg, LICARA nanoSCAN.  

Den 18 september arrangerar SwedNanoTech ett seminarium i Lund där LICARA’s riktlinjer och LICARA nanoSCAN kommer att presenteras av representanter från projektet. 

Under seminariet kommer fyra fallstudier presenteras där verktyget har använts. Fallstudierna ger en god inblick i hur verktyget fungerar och hur informationen kan användas som underlag för en djupare diskussion huruvida nanoteknik i produkter eller applikationer kan vara ett alternativ.  

De fyra fallstudierna som presenteras är:

- Titandioxid i nanostorlek i smutsavvisande färg för bostäder
- Flerskiktade kolnanorör (CNT MW) i bränsleceller
- Silver i nanostorlek i rengöringsdukar
- Silver i nanostorlek i antibakteriell beläggning för dörrhandtag på sjukhus.

Datum: 18 september, 2014
Tid: 12.00 – 16.30
Plats: Ideon Science Park, Scheelevägen 15, 223 63, Lund. Agora, lokal Square
Pris: Kostnadsfritt
Språk: Några presentationer är på engelska
Anmälan: Görs via denna länk

Har du frågor om seminariet eller LICARA är du välkommen att kontakta Åsalie Hartmanis på +46 70-375 7383 eller asalie.hartmanis@swednanotech.com

SwedNanoTech är en förening som har bildats för att skapa en tydlig profil för svensk nanoteknologi i Sverige och utlandet och etablera ett gott samarbete mellan forskare, entreprenörer och samhället i övrigt. Vi har ca 120 medlemmar, både studenter, företag och enskilda forskare.