Skip to main content

Nationell påverkansplattform för nanosäkerhet

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2014 09:55 CEST

SwedNanoTech och NordMiljö AB har fått Vinnovas uppdrag att skapa en nationell påverkansplattform för nanosäkerhet och nanomaterial inom Horisont 2020.

Syftet är att mobilisera svenska aktörer inom dessa områden, identifiera tema som är relevanta ur svensk synpunkt, formulera en nationell samsyn och skapa effektiva kanaler till EU-kommissionen för att påverka kommande utlysningar inom Horisont 2020 (H2020) Nanoteknologi, avancerade material och produktion inför nästa utlysningsperiod (NMP 2016-2017).

SwedNanoTech är en förening som har bildats för att skapa en tydlig profil för svensk nanoteknologi i Sverige och utlandet och etablera ett gott samarbete mellan forskare, entreprenörer och samhället i övrigt. Vi har ca 120 medlemmar, både studenter, företag och enskilda forskare.