Skip to main content

Ny styrelse för SwedNanoTech

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2018 09:50 CEST

Sex nya ledamöter går in i SwedNanoTechs styrelse enligt beslut på årsmötet i föreningen som hölls den 4 april i Stockholm.

̶̶Jag är oerhört glad över denna förstärkning, säger Åsalie Hartmanis, vd på SwedNanoTech. Med de nya ledamöterna får vi in ny klokskap som är så viktig för att utveckla verksamheten mot nya mål.

Styrelsen för SwedNanoTech består 2018 av följande personer:

Jan-Eric Sundgren, styrelsens ordförande. Jan-Eric har en lång och gedigen karriär inom akademi och industri och ett stort engagemang för frågor som rör teknik och samhälle. Han är ordförande i styrgruppen för Tekniksprånget och för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030

Lars Samuelson, vVD för NanoLund. Professor, entreprenör och pionjär inom nanoteknik.Har publicerat över 600 artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter och är en ofta anlitad huvudtalare vid konferenser. Har startat flera nanoföretag i Sverige.

Helene Andersson Svahn, KTH. Professor och forskare vid SciLifeLab, styrelseledamot i Stiftelsen för Strategisk Forskning samt chef för forskning och innovation på Permobil. Utsedd till Ruter Dam 2016.

Michael Persson, Innovation Manager vid AkzoNobels affärsenhet Pulp and Performance Chemicals och adjungerad professor vid Chalmers.

Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef på IKEM. Har tidigare arbetat som konsult inom både affärsutveckling och kommunikation.

Tord Lendau, tidigare VD för Sandviken Medtech. Har industrierfarenhet från Sverige, Europa och USA.investerare som gärna på innovativa företag med global potential.

Maria Strømme, Uppsala universitet. Professor, entreprenör, uppfinnare och visionär. Har ett 30-tal patent, drygt 200 internationella vetenskapsartiklar och en rad styrelseuppdrag i nationella och internationella forskningsråd.

Sarah Fredriksson, PULS Invest. Doktorsexamen från Lunds universitet, grundare av det börsnoterade bolaget Genovis AB. Engagerad i life sience-branschen genom olika styrelseuppdrag. Hon har ett stort personligt intresse för innovationer och entreprenörskap inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik.

Lars Montelius Director General för International Iberian Nanotechnology Laboratory i Braga, Portugal.Professor i nanoteknik vid Lunds universitet. Entreprenör som startat flera nanoföretag i Sverige.

Maria Strømme, Sarah Fredriksson och Lars Montelius omvaldes vid årsmötet.

- Den tidigare styrelsen har gjort ett fantastiskt jobb och varit ett starkt stöd sedan verksamheten startade 2011, säger Åsalie Hartmanis. Jag är övertygad om att de som nu lämnar kommer att vara goda ambassadörer för svensk nanoteknik även framöver.

SwedNanoTech är en förening som har bildats för att skapa en tydlig profil för svensk nanoteknologi i Sverige och utlandet och etablera ett gott samarbete mellan forskare, entreprenörer och samhället i övrigt. Vi har ca 100 medlemmar i företag, akademi, och även studenter och enskilda forskare.