Skip to main content

Nytt samarbete ska främja svensk nanoteknik

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2017 10:19 CEST

Branschorganisationen IKEM, Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige, och föreningen SwedNanoTech har enats om en nära samverkan. Syftet är att tillsammans göra mer för att utnyttja den potential som finns för svensk industri i nanomaterial och nanoinnovationer. Att utveckla nya, smarta material är i flera branscher en förutsättning för stärkt konkurrenskraft.

Samarbetet innebär att SwedNanoTech flyttar till IKEM:s lokaler i Näringslivets Hus och att de båda organisationerna ska samverka i både befintliga och nya projekt.

- Vi är med nano-tekniken i början av en spännande resa som kommer att förändra samhället radikalt, kanske jämförbart med det som informationsteknologin gjort sedan slutet av 1900-talet, säger Lars Leijonborg, ordförande i SwedNanoTech sedan starten 2011. Genom samarbetet med IKEM får vi större möjligheter att förverkliga vårt syfte, att sprida kunskap om den här teknikens möjligheter för att stärka svensk konkurrenskraft.

- Vi ser verkligen fram emot att få jobba närmare SwedNanoTech och deras medlemmar, både med startup-företagen och akademin, säger Jonas Hagelqvist, VD för IKEM. Nanoteknik är i allt högre grad en förutsättning för hållbar utveckling och för den svenska industrins konkurrenskraft. Det rimmar väl med våra ambitioner för en utveckling mot bioekonomi och cirkulär ekonomi.

För ytterligare information, kontakta

Jonas Hagelqvist, VD IKEM

Mobil: +46 730 80 77 66

Åsalie Hartmanis, VD SwedNanoTech

Mobil:+46 703 75 73 83


SwedNanoTech är en förening som har bildats för att skapa en tydlig profil för svensk nanoteknologi i Sverige och utlandet och etablera ett gott samarbete mellan forskare, entreprenörer och samhället i övrigt. Vi har ca 100 medlemmar, både studenter, företag och enskilda forskare. 

Bifogade filer

PDF-dokument