Skip to main content

Öppen föreläsning: Nanopartiklar i vår miljö, 22/5, Stockholm

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 13:36 CEST

Välkommen på öppen föreläsning om nanopartiklar i vår miljö! 

På den sista av vårens nanoföreläsningar möter du Caroline Jonsson, filosofie doktor i kemi. Hon kommer att berätta om nanopartiklars inverkan på vår miljö. 

Nanoteknologi, dvs. utvecklingen av produkter som innehåller nanopartiklar, går snabbt framåt. Däremot ligger forskningen efter vad gäller effekter av nanopartiklar på naturen och vår hälsa. Nanopartiklar finns i många produkter men vad händer när vi t ex tvättar bort krämer och smink och partiklarna spolas ut med avloppsvattnet och vidare ut till vattendragen?

Under denna föreläsning ges en inblick i nanopartiklarnas värld med fokus på miljön. Detta görs utifrån en kemists synvinkel och inkluderar färska forskningsresultat där nanopartiklars egenskaper i olika vattenmiljöer har undersökts. Forskning kring nanopartiklar och deras effekter på miljö och hälsa är ett högaktuellt ämne eftersom det berör oss alla. Det handlar om att ta fram information som kan användas för att se till att vi kan leva tryggt och säkert i vårt samhälle.

Titel: Nanopartiklar i vår miljö
Tid: Torsdag 22/5, kl. 18.00-19.30
Plats: Kungstensgatan 45, Stockholm 
Föreläsare: Caroline Jonsson, filosofie doktor i kemi, Göteborgs universitet
Anmälanhttp://bit.ly/1sT7y3h

Om föreläsaren

Caroline arbetar som forskare inom ämnesområdet Miljönanokemi vid Institutionen för Kemi och Molekylärbiologi på Göteborgs universitet.

Om föreläsningsserien

Under hösten 2013 och våren 2014 erbjuder SwedNanoTech i samarbete med Folkuniversitetet en kostnadsfri föreläsningsserie om nanoteknik. Syftet med föreläsningarna är att synliggöra vad nanoteknologi är, hur det används samt vilka potentiella risker som måste tas hänsyn till i utvecklandet av tekniken. 

Samtliga föreläsare har gedigen kunskap och erfarenhet inom sina respektive områden. Föreläsningarna är kostnadsfria men anmälan krävs.

Frågor?

Kontakta Stina Bergström, kommunikatör, SwedNanoTech, +46 70 208 52 42, stina.bergstrom@swednanotech.com


SwedNanoTech är en förening som har bildats för att skapa en tydlig profil för svensk nanoteknologi i Sverige och utlandet och etablera ett gott samarbete mellan forskare, entreprenörer och samhället i övrigt. Vi har ca 120 medlemmar, både studenter, företag och enskilda forskare.