Skip to main content

SwedNanoTech koordinerar strategi för nanoteknik

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2012 11:10 CEST

Det blir SwedNanoTech som kommer att koordinera arbetet med att ta fram en forsknings- och innovationsagenda för nanoteknik i ett hållbart samhälle. Det blev klart idag när Vinnova offentliggjorde de agendaarbeten som finansieras i vårens utlysning.

– Vi har lyckats få ihop ett riktigt starkt konsortium, med både storföretag och utvecklingsföretag som tillsammans med universitet och forskningsinstitut ska ta fram en färdplan för hur svensk tillverkningsindustri ska bli konkurrenskraftig genom ansvarsfull tillämpning av nanoteknik, säger Åsalie Hartmanis, vd för SwedNanoTech.

Konsortiet, där företagen Sandvik, ABB och Obducat ingår, tar sin utgångspunkt i att svensk industris konkurrenskraft ligger i effektivare materialanvändning, minskad energiförbrukning och smartare systemlösningar. Några av Sveriges främsta forskare inom nanoteknikområdet är med i konsortiet, bland andra Maria Strømme från Uppsala universitet, Fredrik Höök från Chalmers, Lars Montelius från Lunds universitet och Jan Andersson från Acreo. Även föreningen Läkare för miljön deltar i arbetet.

Konsortiet ska studera hur användningen av nanoteknik inom traditionella svenska branscher kan ge dessa industrier konkurrensfördelar på den internationella marknaden samt öppna upp nya tjänster och därmed stimulera och omdefiniera de befintliga värdekedjorna. Den ska också identifiera hinder för kommersialisering och samarbeten och ge förslag till systemförändringar för att överbrygga dessa hinder. Arbetet ska ske med hjälp av workshops och lägesrapporter och resultera i en slutrapport, en agenda för nanoteknik i ett hållbart samhälle.

– En väsentlig förutsättning i det här arbetet är att säkerhetsaspekterna är beaktade och att allmänheten är införstådd med att tekniken är en viktig komponent av framtidens hållbara samhälle, säger Åsalie Hartmanis. Agendan ska inkludera dessa aspekter, för trovärdigheten och för att unga människor ska vilja utbilda sig och rekryteras till yrken i industrin.

Arbetet med att ta fram agendan sätter igång i mitten av augusti och ska vara avslutat i slutet av mars 2013.

SwedNanoTech är en förening som har bildats för att skapa en tydlig profil för svensk nanoteknologi i Sverige och utlandet och etablera ett gott samarbete mellan forskare, entreprenörer och samhället i övrigt. Vi har 35 medlemmar, både företag och enskilda forskare.