Skip to main content

Tryckt elektronik och innovativa solceller på årets Materialdag

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2013 15:11 CET

Den 3-4 december hölls Materialdagen14 på Stockholmsmässan. Det årliga evenemanget arrangeras av Materialbiblioteket i samarbete med svenska branschorganisationer inom material.

På programmet fanns föreläsare och utställare som presenterade det senaste inom material och bearbetningsmetoder. SwedNanoTech var medarrangör till två av programmets föreläsningar.

I presentationen Större formfrihet med printad elektronik berättade Torbjörn Eriksson, Vice President Engineering Operations på Thinfilm, om företagets verksamhet att producera elektroniska minnen med hjälp av nanoteknik. Minnena är små, billiga att tillverka och kan i kombination med olika typer av sensorer användas inom en rad applikationer. Till exempel kan minnena användas på varor inom livsmedelsbranschen för att med högre noggrannhet kunna kontrollera kvalitet och färskhet.

Giovanni Fili, VD på Exeger, berättade i presentationen Tredje generationens solceller är här om företagets affärsidé: att tillverka skräddarsydda solceller där beställaren med mycket stor variation kan välja färg, mönster och material. Exegers solceller skiljer sig från konkurrenterna då de är mindre känsliga för i vilken vinkel ljuset träffar panelen. Det gör att cellerna är effektiva under en längre tid av dagen och inte behöver följa solens rörelse över himlen. De kan även skräddarsys utifrån det planerade användningsområdet, tillexempel huruvida solcellen ska användas inomhus eller utomhus.

Bildtext: Giovanni Fili, VD på Exeger, berättade om företagets utveckling av innovativa solceller.
Foto: SwedNanoTech

SwedNanoTech är en förening som har bildats för att skapa en tydlig profil för svensk nanoteknologi i Sverige och utlandet och etablera ett gott samarbete mellan forskare, entreprenörer och samhället i övrigt. Vi har ca 40 medlemmar, både studenter, företag och enskilda forskare.