Skip to main content

Dålig inomhusluft försämrar skolan

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2013 09:29 CEST

I dagarna har en dryg halv miljon svenska grundskole- och förskolebarn återvänt till sina klassrum med alltför dålig inomhusmiljö. Främst drabbas barn med allergi och överkänslighet och det leder till att eleverna presterar sämre.

Ungefär 40 procent av skolorna och förskolorna fick underkänd ventilation enligt den obligatoriska funktionskontrollen av ventilationssystem (OKV) som redovisats i en undersökning från Energimyndigheten och Boverket. Det drabbar cirka 560 000 elever. Därtill kommer runt hundratusen lärare och övrig personal som också har en undermålig arbetsmiljö.

Det finns en rad brister i skolor och förskolor när det gäller inomhusmiljön, konstaterar Socialstyrelsen i rapporten Allergi i skola och förskola. Otillräcklig ventilation, bristfällig städning och eftersatt underhåll av lokaler är de vanligaste problemen.

Studier visar även att bristfällig ventilation och luftkvalitet kan påverka skolprestationer och ge ökade symptom hos personer med astma. Det kan ge ökad frånvaro och svårigheter att vistas i skolan. Professor David Peter Wyon vid centret för inomhusklimat och energi vid Köpenhamns Tekniska Universitet, som vid flera tillfällen medverkat med föreläsningar på Swegon Air Academy, en forskarplattform för objektiv information och kunskap om inomhusklimat, har visat att om luftomsättningen i klassrummen ökar skulle även skolprestationerna öka - med upp till 30 procent.

Astma- och allergiförbundet arbetar för ett statligt investeringsstöd för upprustning av skolmiljön. Förbundet har också tagit fram en checklista för skola och förskola, allergironden, som ska upptäcka och åtgärda brister i arbetsmiljön. En särskild satsning görs från i höst och ett år framåt då det så kallade Barnallergiåret pågår. Målet är att ansvariga politiker i kommunerna ska besluta om årliga allergironder i skolor och förskolor.

Det finns med dagens teknik enkla och kostnadseffektiva lösningar på inomhusmiljöproblemen i skolan, exempelvis behovsstyrd ventilation. Det finns också stora energi- och miljövinster att hämta. Enligt våra beräkningar är besparingspotentialen 1,3 TWh/år, eller 660 miljoner kronor, och minskade koldioxidutsläpp med 15 000 ton om året om samtliga Sveriges skolor skulle uppgraderas med behovsstyrd ventilation.

Hannu Saastamoinen, VD och Koncernchef, Swegon


Swegon AB ingår i Latour-koncernen och levererar komponenter och genomtänkta systemlösningar som skapar bra inomhusklimat och bidrar med avsevärd energibesparing.

Inklusive utländska försäljningsbolag, har Swegon totalt ca 1350 anställda och omsätter ca 2,8 miljarder SEK. Swegon har 16 säljkontor i Sverige. Exportförsäljningen är betydande och sker genom koncernens säljbolag i Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Belgien, Frankrike, Estland, Spanien, Italien, Schweiz, Österrike, Polen, Tjeckien, Slovakien, Nederländerna, Storbritannien, USA, Kina och Indien samt till övriga länder via återförsäljare. Företagets produktionsenheter och laboratorier finns i Kvänum, Arvika, Tomelilla, i S:t Karins Finland, Cantarana di Cona, Italien och Mumbai, Indien.

Swegon AB är kvalitets- och miljöcertifierat enligt SS-EN ISO 9001 och ISO 14001.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera