Skip to main content

Lättarbetat system löser komplexa problem

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2017 09:30 CET

Nya generationen WISE är utvecklat med fokus på enkel och effektiv hantering genom hela byggprocessen, utan att tumma på energieffektiviteten eller nivån på inneklimatet. Illustration: Jan Rojmar

Enklare att projektera. Snabbare att installera. Mer flexibelt vid ombyggnation. Banbrytande teknik och 15 års erfarenhet av behovsstyrd ventilation ligger till grund för Swegons nya WISE-system.

Behovsstyrd ventilation sparar upp till 80% av fläktenergin och 40% av kyl- och värmeenergin i en byggnad genom att tillföra luft, värme och kyla i precis rätt mängd, till rätt plats och vid rätt tidpunkt. Swegons WISE-system är välkänt för att göra precis detta, utan att tumma på inneklimatet. Den nya generationen av WISE, byggd på erfarenhet från hundratals installationer och utvecklingsarbete i teknikens absoluta framkant, tar dock behovsstyrning till en ny nivå.

Att gå från behovsstyrd ventilation till behovsstyrt inneklimat speglar den första ambitionshöjningen. Med nya WISE överbryggas definitivt gränsen mellan luftburna och vattenburna klimatsystem. Både hårdvara och mjukvara är sömlöst integrerade i systemet och kan kombineras fritt, inte bara för ventilation, utan för ett optimalt behovsstyrt inneklimat.

Nästa ambitionshöjning är om möjligt ännu mer omfattande och gäller systemets användarvänlighet. Från idéskiss till installation och drift – den nya WISE-generationen är ombyggd från grunden för att göra hela byggprocessen så enkel som möjligt. Tidigt i byggprojektet spelar mjukvaror som Swegon ESBO (Early Stage Building Optimisation) och produktvalsprogrammet IC Design en viktig roll som beslutsstöd. Produktchef Olaf Harms förklarar: ”Den moderna mjukvara vi skapat gör det komplexa enkelt, genom att utgå från kundens behov, föreslå produkter och ge visuellt stöd för att skapa gott inneklimat i varje rum.”

För att förenkla i de senare skedena av byggprocessen och inför framtida ombyggnationer, så är systemet även baserat på den senaste tekniken för trådlös kommunikation. En patenterad radiolösning gör att WISE-systemets produkter, t.ex. spjäll och don, kommunicerar via inbyggda radionoder. Detta sparar avsevärt med kostnader för kabeldragning och eliminerar risken för felkopplingar. Olaf Harms fyller i; ”Att gå från trådbunden till trådlös teknik hjälper oss ta ett jättekliv mot ett mer tillförlitligt och samtidigt mer lättinstallerat system”.

Kronan på verket för nya generationen WISE utgörs av det nya webbaserade användargränssnittet Super WISE, som ger maximal visuell överskådlighet och enkel hantering av systeminställningar. Olaf Harms avslutar; ”Radioteknik och flexibla produkter lägger grunden, det smarta mjukvarustödet och användargränssnittet gör sedan WISE oslagbart enkelt att arbeta med”.

Swegon AB ingår i börsnoterade Latourkoncernen och är marknadsledande inom energieffektiva ventilations- och inneklimatsystem. Genom egna säljbolag och återförsäljare levererar Swegon produkter och systemlösningar som skapar bra inomhusklimat och som bidrar med avsevärd energibesparing.

Swegon har 12 produktionsenheter i Sverige, Finland, Italien, Indien, Nordamerika, Tyskland och Belgien. Företaget har 2 100 anställda och omsätter cirka 4,1 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy