Skip to main content

Swegon erhåller Passivhuscertifiering

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2013 08:05 CEST

Swegon, marknadsledande producent och leverantör av energieffektiva ventilations – och inneklimatsystem, har erhållit passivhuscertifikat för bostadsventilationsaggregatet CASA W80B.

CASA W80B som ingår i Swegons bostadssortiment har testats och godkänts på följande punkter; Värmeåtervinning, elförbrukning, lufttäthet, luftbalansering och justerbarhet, ljudisolering, inomhusluftens kvalitet, frostskydd och termisk komfort.

CASA W80B är ett värmeåtervinningsaggregat med motströmsväxlare för bostadsventilation.

Passivhuscertifikat utfärdas av Passiv House Institute, ett oberoende forskningsinstitut som har spelat en särskilt viktig roll i utvecklingen av begreppet passivhus under de senaste 20 åren.

Passive House Institute kräver högkvalitativa komponenter. Med certifieringen visar Swegon att CASA W80B är en lämplig komponent vid byggandet av passivhus och att enheten har utmärkt kvalitet när det gäller energieffektivitet.

Swegon är marknadsledande producent och leverantör av energieffektiva ventilations- och inneklimatsystem och det största helägda bolaget inom Investment AB Latour. Swegonkoncernen har 1350 anställda och omsätter 320 miljoner euro.


Swegon AB ingår i Latour-koncernen och levererar komponenter och genomtänkta systemlösningar som skapar bra inomhusklimat och bidrar med avsevärd energibesparing.

Inklusive utländska försäljningsbolag, har Swegon totalt ca 1350 anställda och omsätter ca 2,8 miljarder SEK. Swegon har 16 säljkontor i Sverige. Exportförsäljningen är betydande och sker genom koncernens säljbolag i Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Belgien, Frankrike, Estland, Spanien, Italien, Schweiz, Österrike, Polen, Tjeckien, Slovakien, Nederländerna, Storbritannien, USA, Kina och Indien samt till övriga länder via återförsäljare. Företagets produktionsenheter och laboratorier finns i Kvänum, Arvika, Tomelilla, i S:t Karins Finland och Cantarana di Cona, Italien.

Swegon AB är kvalitets- och miljöcertifierat enligt SS-EN ISO 9001 och ISO 14001.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera