This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pris för mångårigt arbete för en hållbar framtid

Pressmeddelande -

Pris för mångårigt arbete för en hållbar framtid

Vid årets utdelning av Näringslivets Pris i Luleå vann Swerea MEFOS Energi- och hållbarhetspriset. Mikael Larsson, gruppchef för processintegration på Swerea MEFOS, fanns på plats och tog emot det tunga priset (4,4 kg) av Luleå Energis representant Sofia Antonsen, som assisterades av Karl Fabricius från Luleå Hockey.

Motiveringen från juryn löd:
"Årets vinnare är ett företag med Luleå i hjärtat och världen som arbetsplats. Företaget har arbetat med hållbarhet långt innan det var ett begrepp. Genom att sammanföra kunskap och teknik på nya sätt uppnår Swerea Mefos resultat som har stor betydelse för en hållbar framtid."

– Vi är oerhört stolta över denna utmärkelse. Vi driver forskningsprojekt med företag från hela världen, men nu har vi också fått uppmärksamhet på hemmaplan vilket är väldigt roligt, sa Mikael Larsson i sitt tacktal. – Tack Luleå!

Bildtext: Mikael Larsson, gruppchef för processintegration på Swerea MEFOS, tog emot Näringslivets Pris för Energi och hållbarhet. Foto: Karl-William Sandström

Ämnen

Taggar


Metallforskningsinstitutet Swerim bedriver industrinära forskning och utveckling kring metaller och deras väg från råmaterial till färdig produkt. Vi vill stärka industrins konkurrenskraft genom ökad produktkvalitet, högre resurseffektivitet och mer hållbara tillverkningsprocesser. Vår vision är en fossilfri och cirkulär industri. Institutet har 190 medarbetare på två orter i Sverige – Luleå och Stockholm.

Presskontakt