Skip to main content

Rätt egenskaper och inställning

Blogginlägg   •   Okt 18, 2010 14:28 CEST

"Med rätt inställning kommer man långt". Något som i högsta grad även gäller för nya versionen av Swinx ScanLev. Genom att göra rätt grundinställningar kan man automatisera flödet och minimera felrisken vid fakturahanteringen. Automatiskt momsförslag, datumkontroll och fördefinierade förslag till kontering förenklar arbetet avsevärt.

Automatiskt momsförslag
Efter att man matat in fakturabeloppet i samband med registreringen av en leverantörsfaktura ska korrekt momsbelopp noteras. I Swinx ScanLev 2.0 kan man ställa in programmet så man automatiskt får fram ett momsförslag. I de flesta fall blir då det föreslagna beloppet korrekt. Om inte är det bara att justera till korrekt belopp enligt fakturan. Vilken momssats man vill att Swinx ScanLev ska föreslå ställer man själv in i programmets grundinställningar.

Datumkontroll
För att få in fakturan i rätt bokföringsmånad och därmed en korrekt momsrapport är det viktigt att registrera rätt fakturadatum. I Swinx ScanLev 2.0 kan man ställa in inom vilket intervall man accepterar att fakturadatumen varierar utifrån dagens datum. Skulle den fakturadatum man matar in avvika mer än det intervall man ställt in så varnar Swinx ScanLev användaren.

Färdiga bokföringsförslag
I de flesta fall ska en faktura från en viss leverantör bokföras på samma konto vid varje faktureringstillfälle. I Swinx ScanLev löser man det enklast genom att ställa in ett förvalt kontoförslag per leverantör. Behövs det mer omfattande konteringsförslag löser man det med hjälp av de automatkonteringar som finns i Swinx ScanLev. Ibland har man fakturor vars innehåll kan vara av "känslig" natur. I Swinx ScanLev löser man det genom att markera leverantören eller fakturan som diskret varvid den bara blir åtkomlig för administratörer och den som godkänner och attesterar.

Swinx ScanLev gör jobbet!
Antalet användare av Swinx ScanLev har passerat 1000 och ökningen är starkt tilltagande. Att man vill slippa fakturapärmar och pappershantering är den vanligaste anledningen till varför man väljer att hantera sina leverantörsfakturor datorbaserat med Swinx ScanLev. Något som stämmer väl överens med vår målsättning:
Glöm fakturapärm och pappershantering - Låt Swinx ScanLev göra jobbet!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera