Skip to main content

Nya Swinx ScanLev tolkar QR-koder och automatiserar fakturahanteringen

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2013 13:36 CEST

Med QR-koder på fakturorna förenklas hanteringen avsevärt. Nya Swinx ScanLev läser koden, tolkar innehållet och fakturauppgifterna registreras automatiskt. Fakturan distribueras elektroniskt, attesteras i programmet eller via mail, web eller mobil och förs sedan över till affärssystemet för bokföring och utbetalning. Aldrig har fakturahantering varit enklare!

Nya Swinx ScanLev, tolkade fakturor ger enklaste fakturahanteringen.
Tolkning av QR-koder är bara en av många förbättringar i den senaste versionen av Swinx ScanLev. Sedan tidigare finns stöd för import av tolkade fakturor direkt från Bankgirot och Kofax. Detta byggs nu på med stöd för inläsning även av fakturor tolkade via Readsofts online-tjänst. Förutom att inläsningen förenklas och går snabbare, minskar även risken för felregistreringar med hjälp av tolkningsrutinerna.

Utökat byråstöd
Bland bokföringsbyråer och redovisningskonsulter är intresset för en smidigare fakturahantering stort. Därför har nya rutiner som underlättar klienthanteringen byggts in i den nya programversionen. Både uppläggningen av nya bolag och hanteringen av användare förenklas ytterligare. Dessutom kan egenskaper ärvas mellan de olika företagen som läggs upp.

Utökad statistik med Pivottabeller
En annan viktig nyhet i Swinx ScanLev är Pivottabeller. Dessa erbjuder helt nya möjligheter att sammanställa statistik över kombinationer av leverantörer, konton, avdelningar och projekt. Antingen använder man standarden som följer med programmet eller kan man skapa egna tabeller.

Så här enkel blir inläsningen av fakturor med QR-koder i Swinx ScanLev:

- Läs mer om hur man kan arbeta med QR-koder på fakturan.
- Sammanställning över förändringar/förbättringar förändringar/förbättringar i nya Swinx ScanLev
- Den nya versionen kommer med automatik att bli tillgänglig för användarna under augusti.

För programutvecklingen av Swinx-produkterna svarar Malmö-företaget Trendator AB, startat 1987. Efter att under många år ha verkat i huvudsak som återförsäljare inom IT-branschen valde man 1999 att satsa aktivt på egen programutveckling. Första programmet Swinx Tid lanserades 2000 och har idag närmare 3.000 användare. Swinx ScanLev lanserades sommaren 2009 och har över 2.800 användare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera