Skip to main content

Taggar

Handelskammaren: ”För över cykelpengar till E6”

Sydsvenskan: Allt för stora belopp har öronmärkts för investeringar i nya cykelleder i Malmö, Helsingborg och Lund. En del av de pengarna bör i stället satsas på fler filer längs E6. Det hävdar Sydsvenska handelskammaren i en skrivelse till Region Skåne.

Svar på remiss av Länstransportplan för Skåne 2018-2029

Handelskammaren har fått möjlighet att lämna remiss på Skånes länstransportplan. Vi vill framföra följande.

Svar på samråd gällande Länstransportplan för Kalmar län 2018-2029

Handelskammaren har fått möjlighet att lämna remiss på Kalmar läns länstransportplan. Vi vill framföra följande.

Regioner ger rättvisare rankning

Regioner ger rättvisare rankning

Dokument   •   2017-10-03 08:49 CEST

Sydsvenskan: Kommunerna är ofta för små enheter för att företagens rankning ska bli rättvisande. Det skriver Pernilla Johansson och Ulrika Dieroff, båda vid Sydsvenska handelskammaren.

Svar på remiss av Länstransportplan för Blekinge län 2018-2029

Handelskammaren har fått möjlighet att lämna remiss på Blekinges länstransportplan. Vi vill framföra följande.

Svar på remiss av Länstransportplan för Hallands län 2018-2029

Handelskammaren har fått möjlighet att lämna remiss på Hallands länstransportplan. Vi vill framföra följande.

Per Tryding: Europas viktigaste parti

Per Tryding: Europas viktigaste parti

Dokument   •   2017-09-27 08:41 CEST

DN: Tyska socialdemokrater har genom efterkrigshistorien gjort stora insatser för att reformera tysk ekonomi och ta politiskt ansvar. De kommer att vara ett av Europas viktigaste partier även efter detta val, skriver Per Tryding, på Sydsvenska handelskammaren.

Svar på remiss av Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029

Svar på remiss av Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029. Handelskammaren har fått möjlighet att lämna remiss på Kronobergs länstransportplan. Vi vill framföra följande.

Bidrag til høringssvar vedr. ændring af BL 9-15, 4. udgave
”Gör upp om infrastrukturen över blocken”

Dagens Samhälle: Förra veckan lämnade Trafikverket sitt förslag på hur man vill disponera de 622,5 miljarder kronor som regeringen föreslagit skall användas för vägar och järnvägar under perioden 2018 till 2029. Summan låter svindlande och man kan lätt få uppfattningen att det handlar om en storsatsning. Tyvärr är sanningen en helt annan.

Produktivitetens nya geografi

Produktivitetens nya geografi

Dokument   •   2017-08-30 12:21 CEST

Sammanfattning av Produktivitetskommissionens slutrapport

"Det danska utspelet kring Stora Bält-förbindelsen inger hopp inför diskussionen om Öresunds broguld."

Sydsvenskan: För danskarna har det tidigare varit ett argument att det inte kan vara billigare att åka över en bro till utlandet än inom Danmark. När nu avgiften för Stora Bältbron sänks öppnar det för justeringar över Öresund, skriver Per Tryding, vice vd för Sydsvenska handelskammaren.

Västkustbanan är ännu utan dubbelspår

Västkustbanan är ännu utan dubbelspår

Dokument   •   2017-08-21 10:41 CEST

Halandsposten: Representanter för Region Skåne och Region Halland uppmärksammar tillsammans med företrädare för näringslivet att kapacitetsbristen längs Västkustbanan varat för länge.

Skånes framtid avgörs av en fungerade E6:a

Skånes framtid avgörs av en fungerade E6:a

Dokument   •   2017-08-10 10:29 CEST

Kvällsposten: Järnvägen kommer aldrig kunna ta över all trafik som behöver ske på E6:an till och från bland Malmö, Trelleborg och Ystad

Remissvar angående SOU 2017:13 Finansiering av infrastruktur med privat kapital?

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren (Handelskammaren) delar kommitténs slutsatser och tillstyrker förslaget om ett svenskt försöksprogram med offentlig-privat samverkan (OPS) inom transportinvesteringar. I det följande redogör Handelskammaren för ställningstagandet och lyfter ytterligare en möjlighet med OPS-upphandlingar.

”Regeringens flygstrategi håller inte”

”Regeringens flygstrategi håller inte”

Dokument   •   2017-06-19 13:03 CEST

Dagens Samhälle: Den omdebatterade flygskatten ska minska antalet flygresor med upp till 600 000 resor per år. Men samtidigt ställer sig regeringen bakom en ökning på 850 000 resor per år till 2045 genom att fördubbla trafiken på Arlanda. Det här är knappast en strategi som gynnar hela landet.

Handelskammaren efter brittiska nyvalet: Brexit kan bli en Norgehistoria

8till5: Efter premiärminister Theresa Mays bakslag i det brittiska nyvalet ökar sannolikheten att Storbritannien får ett mjukare utträde ur EU. Enligt Sydsvenska industri- och handelskammaren vore det ett välkommet scenario för svenska företag.

”Minska antalet kommuner i Skåne. Det skulle öka produktiviteten och skapa ett konkurrenskraftigt näringslivsklimat.”

Sydsvenskan: En nyckel för att produktiviteten i Skåne ska öka är att de fyra stora kommunerna Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad, gemensamt tar täten och formulerar vägen framåt. Det skriver Pernilla Johansson, chefekonom vid Sydsvenska handelskammaren och författare till boken ”Produktivitetens nya geografi” som lanseras idag.

Angående flytt av Tullverkets huvudkontor till Malmö

Vi har tagit del av förslaget från Malmö Stads sida angående placering av Tullverkets säte och ledning till Malmö. Sydsvenska Handelskammaren stöder förslaget och vill kort lyfta fram ytterligare aspekter som förstärker förslaget.

Flaskhalsarna på E22 hotar Blekinge

Flaskhalsarna på E22 hotar Blekinge

Dokument   •   2017-04-21 09:07 CEST

Sydöstran: År 2017 är ett viktigt år för svensk infrastruktur. Nu slutförs ett omfattande arbete med en ny tolvårsplan för satsningar. Frågan är viktig eftersom tillgänglighet blir allt viktigare för näringsliv och samhälle. Det handlar om att kunna förflytta sig enkelt, säkert och snabbt.