Skip to main content

Taggar

Skånes framtid avgörs av en fungerade E6:a

Skånes framtid avgörs av en fungerade E6:a

Dokument   •   2017-08-10 10:29 CEST

Kvällsposten: Järnvägen kommer aldrig kunna ta över all trafik som behöver ske på E6:an till och från bland Malmö, Trelleborg och Ystad

Remissvar angående SOU 2017:13 Finansiering av infrastruktur med privat kapital?

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren (Handelskammaren) delar kommitténs slutsatser och tillstyrker förslaget om ett svenskt försöksprogram med offentlig-privat samverkan (OPS) inom transportinvesteringar. I det följande redogör Handelskammaren för ställningstagandet och lyfter ytterligare en möjlighet med OPS-upphandlingar.

”Regeringens flygstrategi håller inte”

”Regeringens flygstrategi håller inte”

Dokument   •   2017-06-19 13:03 CEST

Dagens Samhälle: Den omdebatterade flygskatten ska minska antalet flygresor med upp till 600 000 resor per år. Men samtidigt ställer sig regeringen bakom en ökning på 850 000 resor per år till 2045 genom att fördubbla trafiken på Arlanda. Det här är knappast en strategi som gynnar hela landet.

Handelskammaren efter brittiska nyvalet: Brexit kan bli en Norgehistoria

8till5: Efter premiärminister Theresa Mays bakslag i det brittiska nyvalet ökar sannolikheten att Storbritannien får ett mjukare utträde ur EU. Enligt Sydsvenska industri- och handelskammaren vore det ett välkommet scenario för svenska företag.

”Minska antalet kommuner i Skåne. Det skulle öka produktiviteten och skapa ett konkurrenskraftigt näringslivsklimat.”

Sydsvenskan: En nyckel för att produktiviteten i Skåne ska öka är att de fyra stora kommunerna Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad, gemensamt tar täten och formulerar vägen framåt. Det skriver Pernilla Johansson, chefekonom vid Sydsvenska handelskammaren och författare till boken ”Produktivitetens nya geografi” som lanseras idag.

Angående flytt av Tullverkets huvudkontor till Malmö

Vi har tagit del av förslaget från Malmö Stads sida angående placering av Tullverkets säte och ledning till Malmö. Sydsvenska Handelskammaren stöder förslaget och vill kort lyfta fram ytterligare aspekter som förstärker förslaget.

Flaskhalsarna på E22 hotar Blekinge

Flaskhalsarna på E22 hotar Blekinge

Dokument   •   2017-04-21 09:07 CEST

Sydöstran: År 2017 är ett viktigt år för svensk infrastruktur. Nu slutförs ett omfattande arbete med en ny tolvårsplan för satsningar. Frågan är viktig eftersom tillgänglighet blir allt viktigare för näringsliv och samhälle. Det handlar om att kunna förflytta sig enkelt, säkert och snabbt.

Politikernas trätande kan försena nya E 22

Politikernas trätande kan försena nya E 22

Dokument   •   2017-04-06 09:05 CEST

BLT: När kommunalpolitiker i Karlskrona nu träter om hur väg E 22 ska byggas ut mellan Jämjö och Lösen ska de vara klara över att utbyggnaden långt ifrån bara är en fråga för kommunen

Vad fungerar och varför?

Vad fungerar och varför?

Dokument   •   2017-04-20 11:53 CEST

En kartläggning och analys av integrationsprojekt i Sydsverige

Insänt: Flytta myndigheter ut i landet

Insänt: Flytta myndigheter ut i landet

Dokument   •   2017-03-25 09:03 CET

Lokaltidningen: Det finns felaktiga bilder av myndigheter och deras placeringar som länge snedvridit debatten, bland annat att det finns många myndigheter och anställda i Skåne och Västsverige som storstadslän. Den andra är att debattörer ofta utgår från tidigare regementskompensationer som enda resultatet av att flytta en myndighet.

Angående en station i Fosie

Angående en station i Fosie

Dokument   •   2017-03-16 15:04 CET

Vi kan inte vänta längre för bättre väg

Sydöstran: E22 behöver få en ny sträckning för att Blekinge ska utvecklas, skriver företrädare för Handelskammaren

Låt Sverige förbli en rättsstat

Låt Sverige förbli en rättsstat

Dokument   •   2017-03-15 14:22 CET

Svenska Dagbladet: I dag är uppklarningsprocenten för ett antal brott så låg att det går att tala om att lagar övergetts. Att rättsväsendet fungerar är en omistlig veståndsdel i en demokrati, skriver Per Tryding, Jan E Frydman och Thomas Ekenberg

För få myndigheter i Malmö och Göteborg

För få myndigheter i Malmö och Göteborg

Dokument   •   2017-03-15 14:16 CET

Kvällsposten: Att flytta flera statliga verksamheter i Skåne och Göteborg kan ge flera myndigheter ett lyft, menar Sydsvenska och Västsvenska Handelksamrarna i en gemensam debattartikel.

Remissvar SOU 2016:91 Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden
Remissvar SOU 2016:83 En svensk flygskatt

Remissvar SOU 2016:83 En svensk flygskatt

Dokument   •   2017-02-21 15:18 CET

Remissvar SOU 2016:78 Ordning och reda i välfärden
BostadStorstad H2 2016

BostadStorstad H2 2016

Dokument   •   2017-02-17 13:48 CET

Byggandet går framåt och 2016 blev ett toppår. Men byggandet understiger behovet och priserna fortsätter att stiga. I Stockholm stiger priserna snabbare än inkomsterna och det kostar i genomsnitt 15 årslöner att köpa en villa. I Skåne ökar istället bostadspriserna i takt med löneutvecklingen och en villa kostar 9 årslöner.

Juridikfoldern våren 2017

Juridikfoldern våren 2017

Dokument   •   2017-02-08 14:38 CET

Tillsammans med kunniga medlemsföretag erbjuder vi ett brett sortiment av seminarier inom det juridiska området. Här presenteras vårens event.

Konjunkturanalys för Greater Copenhagen 2017

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har tillsammans med Dansk Erhverv genomfört en konjunkturanalys i syfte att fastställa företags förväntningar på den ekonomiska utvecklingen i regionen.