Skip to main content

Stora venture capital-investeringar i skånska bolag

Nyhet   •   Dec 11, 2017 16:22 CET

Tillväxtanalys presenterar årligen statistik på venture capital-investeringar i svenska portföljbolag. Totalt uppgick dessa till 2,2 miljarder år 2016, vilket är en minskning med 425 miljoner kronor jämfört med föregående år. En förklaring är att de utländska fondernas investeringsvolym minskade med 246 miljoner kronor. Trots detta var de utländska fonderna fortfarande den i särklass största investerande fond­gruppen även år 2016.

Om statistiken
Private equity-kapital i tidig fas används i regel till att finansiera utvecklingen av unga entreprenörsföretag med stor potential. Detta kallas ofta för venture capital. Statistiken utgår ifrån datamaterial som har tillhandahållits av SVCA i samarbete med den europeiska private equity-föreningen Invest Europe. Samarbetet innebär att information om europeiska private equity-fonders aktiviteter (investeringar, avyttringar och kapitalanskaffning) samlas in via en gemensam paneuropeisk databas (European Data Cooperative (EDC)). Tack vare detta finns också möjlighet att följa utländska private equity-fonders investeringar i Sverige. Flertalet av de offentliga private equity-aktörerna ingår i dessa data.

Investeringsdata fördelas över fyra typer av fonder: näringspolitiska, svenska, utländska, och oidentifierade. Med näringspolitiska fonder avses:

 • Industrifonden
 • Almi Invest AB
 • Innovationsbron AB (inordnades 2013 i Almi Invest AB)
 • Fouriertransform (inordnades 2017 som dotterbolag i Saminvest AB)
 • Inlandsinnovation AB (inordnades 2017 som dotterbolag i Saminvest AB)

 • Koncentration till storstadsregionerna
  Venture capital-investeringarna är koncentrerade till storstadsregionerna, särskilt i termer av investeringsvolymer. Medan 57 procent av de identifierade portföljbolagen finns i storstadslänen, mottog dessa 86 procent av den identifierade investeringsvolymen på 1,2 miljarder kr.[1]

  Koncentrationen till storstadsregionerna kommer framför allt från de svenska och utländska fondgruppernas portföljbolag. 97 procent av dessa investeringar gjordes i storstadslänen.

  De näringspolitiska fondernas portföljbolag har däremot något större spridning över landet och dessa investerade 47 procent utanför storstadslänen.

  Sammantaget är ändå investeringarna utanför storstadsregionerna små. Skåne, med investeringar på knappt 200 miljoner kronor, är den region efter Stockholm som fick mest venture capital under 2016. Både näringspolitiska och svenska fonder investerade mer i Skåne jämfört med Västra Götaland.

  Källa: Tillväxtanalys (2017) ”Riskkapitalstatistik 2016 – Venture Capital”

  [1] De identifierade investeringar utgör en delmängd av totala investeringar och kan inte antas vara representativ för totalen. Dock ger de en tydlig bild av investeringsmönstret för mer än hälften av totala venture capital-investeringar.