Skip to main content

Handelskammaren kommenterar beslutet om slopade ID-kontroller

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2017 16:09 CEST

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren välkomnar att regeringen nu beslutat att upphöra med ID-kontrollerna på tåg och bussar i Öresundsregionen.

- Mycket glädjande. ID-kontrollerna har gjort stor skada för regionen och konstruktionen var dessutom lagvidrig, säger Stephan Müchler vd på Handelskammaren

Handelskammaren har varit kritisk till ID-kontrollerna från början. Handelskammarens ekonomiska analys visade att de innebar samhällskostnader på 1,5 miljarder per år och organiserade och finansierade den JK-ansökan av ID-kontrollerna som 565 pendlare lämnade in 2016.

Handelskammaren har också varit aktiv genom att trycka på i EU-systemet för att Kommissionen skall agera.
- Det var bara en tidsfråga innan Kommissionen hade förklarat den här lösningen för olaglig, säger Müchler.

Handelskammaren har inga invändningar mot insatser för gränskontroll utförd av Polis.
- ID-kontrollerna utfördes ju av civila utan befogenhet och utbildning. Nu sker en satsning på den polisiära kontrollen i stället. Det är rimligt för en sådan är mycket minde ingripande för pendlarna och sker i full harmoni med gällande regler, säger Müchler.

Handelskammaren kommer att fortsätta bevaka utvecklingen för pendlarna i Öresundsregionen.
- Vi måste återskapa trygghet för pendlingen, så ingen någonsin tvekar att jobba över sundet. Även om det är oroligt i världen, ska man kunna ta sig till jobbet som vanligt i Öresundsregionen, avslutar Stephan Müchler

Handelskammaren är en privat organisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor, vi stöder affärer och vi sammanför företag och människor. Handelskammaren har drygt 2 800 medlemsföretag. www.handelskammaren.com