Skip to main content

Angående en station i Fosie

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2017 15:49 CET

Handelskammaren har i ett öppet brev till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) uttryckt vårt stöd för en satsning på en järnvägsförbindelse i Fosie.

Vi har under de senaste veckorna följt debatten om Malmöringen och den planerade järnvägsförbindelsen på de befintliga spåren till Svågertorp. Fosie, som idag saknar tågtrafik och endast har begränsad kollektivtrafik, skulle genom ökad tillgänglighet skapa goda förutsättningar för sysselsättningen i Malmöregionen inklusive Greater Copenhagen. Genom god tillgänglighet till arbetsplatser ger man företagen bättre förutsättningar till en stark kompetensförsörjning och möjligheter att växa.

Vi vill därför utrycka vårt stöd för en satsning på en station i Fosie och bidrar gärna från Handelskammarens sida till att den förverkligas.

Läs brevet till Katrin Stjerfeldt här

Artiklar i media om ämnet.
http://www.sydsvenskan.se/2017-02-15/jag-ar-beredd-att-se-over-planeringen-kring-en-ny-tagstation-i-fosie?utm_source=tw&utm_term=2017-02-15T14:21:05+01:00&utm_medium=list-bottom

Handelskammaren är en privat organisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor, vi stöder affärer och vi sammanför företag och människor. Handelskammaren har drygt 2 800 medlemsföretag. www.handelskammaren.com