Skip to main content

BostadStorstad: Köpkraft och bostadspriser: Lägst risk i Skåne

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2017 13:54 CET

Idag publicerar Sydsvenska Handelskammaren rapporten BostadStorstad som regelbundet undersöker bostadsbyggandet i de tre storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Rapporten visar att byggtakten är hög i samtliga storstadslän, särskilt vad gäller påbörjade lägenheter. Sammanlagt byggdes det drygt 35 000 nya bostäder i storstadslänen under 2016.

Men byggandet understiger behovet och bostadspriserna fortsätter att stiga, säger Handelskammarens chefekonom Pernilla Johansson.

I Stockholm kostar det i genomsnitt 15 årslöner att köpa en villa medan det kostar 9 årslöner i Skåne och Västra Götaland. Sedan 2007 har bostadspriserna stigit betydligt snabbare än lönetillväxten i Stockholm och Västra Götaland. Däremot har bostadspriserna i Skåne hållit jämna steg med löneutvecklingen under perioden.

Det innebär att riskerna på den skånska bostadsmarknaden inte har ökat i samma utsträckning som i övriga storstadslän, säger Pernilla Johansson.

Läs rapporten här


För frågor och kommentarer kontakta Pernilla Johansson 0765 - 47 00 45

Handelskammaren är en privat organisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor, vi stöder affärer och vi sammanför företag och människor. Handelskammaren har drygt 2 800 medlemsföretag. www.handelskammaren.com

Bifogade filer

PDF-dokument