Skip to main content

Linda Andersson på Angeredsgymnasiet är Sveriges bästa lärare 2014!

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 10:27 CEST

Ingen skola blir bättre än sina lärare. Därför uppmärksammar Handelskammaren årligen en lärare som har en förmåga utöver det vanliga att lära ut och entusiasmera. Vi ska ha Sveriges bästa skola och i jakten på att uppnå detta mål har vi för sjätte året sökt en lärare med särskilt goda pedagogiska egenskaper.

Årets pristagare, Linda Andersson undervisar i svenska och engelska vid Angeredsgymnasiet i Göteborg.

Juryns motivering lyder: Med stor entusiasm och tilltro till elevernas förmåga, sprider hon engagemang och motivation bland både elever och lärarkollegor. I en stundtals utmanande miljö förenar hon stabilitet och ordning med glädje och omsorg, och lyckas därigenom skapa trygghet i klassrummet. Lektionerna präglas av aktuella debatter och samhällsfrågor där hon med stor inlevelse alltid utgår från elevens perspektiv. Att Linda Andersson har en förmåga att lära ut och entusiasmera ut över det vanliga råder det ingen tvekan om. Därför är hon en välförtjänt vinnare av lärarpriset 2014.

Linda Andersson om utmärkelsen: ”Jag är självklart otroligt glad och hedrad över utmärkelsen. Jag är bara en av Sveriges många hårt arbetande lärare som gör ett gott jobb för sina elever i svenska skolor varje dag, varje lektion. I år får just jag representera dessa lärare vilket känns fantastiskt roligt.”

Handelskammarens Lärarpris delas ut årligen efter noggrann överläggning. Juryn består av Nicolas Hassbjer, grundare av HMS och ordförande i Handelskammaren, Charlotta Falvin, styrelseproffs, Per Samuelsson, VD Strålfors samt Handelskammarens vice VD Per Tryding. Deltar gör i juryn gör även föregående vinnare, vilket denna gång var Rickard Kjellgren, NTI Gymnasiet i Luleå. Lärarpriset delas ut under Handelskammarens Årsmöte den 15 maj, i Malmö Börshus.

Utdrag ur nomineringen:

Linda är en otroligt positiv, rolig och entusiastisk kvinna med hjärta på rätt ställe! Med mycket goda ämneskunskaper i svenska och engelska och en fantastisk social kompetens pushar hon, inspirerar hon och vägleder hon såväl kollegor som elever. Eleverna kommer till skolan för att hon finns där. De litar på henne, de lär sig saker och de respekterar henne.

Handelskammaren arbetar kontinuerligt med att lyfta fram behovet av bra lärare och har bland annat släppt rapporterna ”Sätt lärarna i första klass” och ”Stolthet och misströstan – Hur lärarjobben kom på villovägar”. Dessa kan laddas ned på www.handelskammaren.com

För ytterligare information vänligen kontakta Lisa Jedlid, projektledare Handelskammaren; 040-690 24 10. För kommentar från vinnaren kontakta Linda Andersson; 0708-70 61 65.

För att följa Lärarpriset, besök www.facebook.com/lararpriset och www.twitter.com/lararpriset.

Handelskammaren är en privat organisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor, vi stöder affärer och vi sammanför företag och människor. Handelskammaren har drygt 2 800 medlemsföretag. www.handelskammaren.com

Bifogade filer

Word-dokument