Skip to main content

Ny analys av bostadsmarknaden: Byggtaket är nu nått, men osäkerheten är lägst i Skåne

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2018 08:47 CET

Nybyggnationen har mattats av i storstadsregionerna. Det visar ny statistik som Sydsvenska Industri- och Handelskammaren presenterar i rapporten BostadStorstad.

- Ökningstakten i antal påbörjade lägenheter och villor stannade av i Stockholm och Västra Götaland under inledningen av 2017 och nu ser vi även att nybyggnationen har slutat öka i Skåne, säger Pernilla Johansson, chefekonom på Sydsvenska Handelskammaren.

Den enda regionen som ökade under helåret 2017 var Skåne, med 1 600 påbörjade bostäder, men sista delen av året innebar ingen fortsatt ökning.

- Faktum är att Skåne stod för hela ökningen av påbörjade lägenheter och villor under 2017, konstaterar Pernilla Johansson.

Nybyggnationen är dock fortsatt hög i ett historiskt perspektiv, särskilt lägenheter i flerbostadshus. Totalt byggdes 30 000 nya lägenheter i storstadsregionerna under året, varav drygt hälften i Stockholm.

I rapporten granskas utvecklingen i Danmark där bostadsmarknaden genomgick en krasch som förstärktes av finanskrisen.

- I Danmark stannade nyproduktionen mycket snabbt. Men bostadspriserna föll långsamt och under flera år. Detta kan vara ett scenario även för svensk del. Tvärnit i nybyggen, men pyspunka på bopriserna med andra ord, säger Pernilla Johansson.

Rapporten visar att de senaste årens nybyggnation i de svenska storstadsregionerna har ökat exceptionellt. Både jämfört med Danmark före deras kris och jämfört med Sverige före 90-talskrisen.

- Även om det finns behov av fler bostäder vet vi inte i dagsläget hur väl nybyggnationen också matchar betalningsförmågan. Det är den största osäkerheten när det gäller den kommande tiden på byggmarknaden, säger Pernilla Johansson.

Man bör ha i åtanke att det finns stora skillnader mellan storstäderna och att utvecklingen kan skilja sig ganska mycket framöver. Skåne verkar ha en mindre risk om man ser till priser och betalningsförmåga

- Våra analyser visar att exponeringen i Skåne är hälften mot den i Stockholm, säger Pernilla Johansson.

Läs hela rapporten här

Handelskammaren är en privat organisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor, vi stöder affärer och vi sammanför företag och människor. Handelskammaren har runt 2 800 medlemsföretag. www.handelskammaren.com