Skip to main content

Skåningarna om E6 och riksdagsvalet - ny opinionsundersökning från Handelskammaren

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2018 10:48 CET

Trafikverket kom tidigare i veckan ut med en åtgärdsvalsstudie om E6 där de presenterade de åtgärder som bör ske på vägen. Handelskammaren bemötte Trafikverkets åtgärdsvalsstudie i följande kommentar

Kantar Sifo har på Sydsvenska Industri- och Handelskammarens uppdrag genomfört en undersökning om inställningen för utbyggnation av väg E6. Ett representativt urval på 1 000 individer i gruppen 18-65 åriga personer har intervjuats.

Undersökningen visar att det finns en stor majoritet bland personer bosatta i Skåne för att bygga ut E6 med fler filer. 58% uppger att de stöder ett sådant förslag medan endast 13% är emot.

Det finns en övervikt för utbyggnad i båda politiska blocken, det vill säga både hos personer som uppger att de avser att rösta på Allianspartierna och de rödgröna. Även Sverigedemokraternas sympatisörer stöder en utbyggnad.

I undersökningen ställdes även frågan om E6 kan påverka hur man väljer att rösta i riksdagsvalet. Detta indikerar om E6 är en fråga som kan mobilisera väljare som valfråga.

- Svaren tyder på att Allianspartierna (19%) och Sverigedemokraternas (17%) väljare anser att frågan påverkar deras röst.
- Bland Socialdemokraterna uppger 7% att frågan kan påverka deras val, vilket innebär att den potentiellt kan motsvara ett mandat i Skåne.
- Miljöpartiets väljare uppger att frågan inte påverkar deras röst i riksdagsvalet.

Ta del av hela rapporten här

Handelskammaren är en privat organisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor, vi stöder affärer och vi sammanför företag och människor. Handelskammaren har runt 2 800 medlemsföretag. www.handelskammaren.com