Skip to main content

Trafikverkets förslag på investeringar till 2025: Kommentar från Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 15:13 CEST

Trafikverket presenterade idag sitt förslag på investeringar i vägar och järnväg fram till 2025. Förslaget skall nu på remiss, men Handelskammaren har sedan länge bidragit med synpunkter på prioriteringarna.

– Förslagets innehåll är till stora delar känt sedan tidigare, men det finns flera frågor som behöver utredas innan regeringen fattar sitt beslut senare i år, säger Per Tryding, vice VD på Handelskammaren.

På godssidan underskattas transittrafiken genom Skåne, bland annat tar planen inte höjd för Femarnförbindelsen som faktiskt öppnar mitt i planperioden. Att Skåne blir en flaskhals för Nordisk export kommer tillsammans med ökad Östersjöhandel också att öka trycket i Sydost inte minst Blekinge. Här behövs förstärkningar. Sedan har vi ett antal viktiga pendlingsstråk som är enormt viktiga för näringslivets kompetens. Vi vet att stora lokala arbetsmarknader driver tillväxt. Vi måste bygga samman Helsingborg och Halmstad, nordöstra Skåne behöver förtätas och kopplas ihop med övriga Skåne och Blekinge. I Småland finns relationen Växjö-Kalmar.

– Detta är lågt hängande frukter. Att inte satsa mer nu är att säga nej till pengar i form av tillväxt, säger Per Tryding.

Tempot i E22 genom Blekinge och Kalmar oroar. – Här har regionerna hittills levt upp bra till sin del av ansvaret och regeringen måste ta sin del nu. Sedan måste vi redan planera för nya fasta förbindelser över bland annat Öresund. Planen måste inrymma mer konkret arbete med förberedelserna för Helsingborg-Helsingör.

– Vid en snabb analys är det detta som sticker ut, men vi kommer såklart följa detta noga framöver, sammanfattar Per Tryding

För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta Handelskammaren, Lisa Jedlid eller Per Tryding, 040-690 24 00

Handelskammaren är en privat organisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor, vi stöder affärer och vi sammanför företag och människor. Handelskammaren har drygt 2 800 medlemsföretag. www.handelskammaren.com