Skip to main content

Undersökning mobiltäckning - Hallå, hallå, hörs jag?

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 09:08 CET

Ny undersökning om mobiltäckning:
Hallå, hallå, hörs jag?

I en ny undersökning har Handelskammaren tillsammans med kommunerna i Kronoberg kartlagt hur mobiltäckningen faktiskt ser ut i regionen. Resultatet som presenteras i kortrapporten Hallå, hallå, hörs jag? visar att operatörernas täckningskartor ofta ligger långt ifrån verklighetens kommunikationsmöjligheter. De visar på två skilda världar. Enligt Telias kartor kan man till exempel förvänta sig att kunna använda sin telefon i så gott som hela Växjöområdet. Undersökningsresultatet visar istället att risken för att samtal bryts eller att täckningen helt försvinner är omfattande. Skillnaden mellan dem spelar en avgörande roll för hur det är att bo och driva företag i regionen.

Undersökningsresultatet ska inte läsas som en kritik mot enskilda operatörer. Resultatet visar på avsaknaden av en gemensam överblick av mobiltäckningsläget och understryker behovet av en sådan.

Det behövs en gemensam bild att utgå ifrån för att sedan diskutera vad politiker och operatörer kan göra för att förbättra mobiltäckningen. Den politiska debatten får ofta en övervikt mot konsumentupplysning, men för företagsklimatet är det den bristande täckningen som är problemet. Det är vad debatten borde handla om, säger Handelskammarens analyschef Gustaf Lorentz.

Det behövs ett pilotprojekt är en eller flera kommuner tillsammans med operatörer och näringsliv utreder hur man på bästa vis kan få bästa uppkopplingsmöjligheter för att stärka företagsklimatet utanför tätorterna, säger Handelskammarens vVD Per Tryding.

Hela rapporten finns för nedladdning på www.handelskammaren.com/press För frågor och ytterligare kommentarer, kontakta Gustaf Lorentz, Analyschef Handelskammaren: 040-690 24 35

Handelskammaren är en privat organisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor, vi stöder affärer och vi sammanför företag och människor. Handelskammaren har drygt 2 800 medlemsföretag. www.handelskammaren.com

Bifogade filer

PDF-dokument