Skip to main content

Sydvatten har inga träffar på Cryptosporidium i dricksvattnet

Nyhet   •   Feb 14, 2011 15:02 CET

Sedan år 2000 genomför vi analyser av parasiterna Giardia och Cryptosporidium fem gånger per år. Prover tas på vårt råvatten i Vombsjön och Bolmen i enlighet med vårt egenkontrollprogram. Om provsvaren tyder på att det finns parasiter i råvattnet gör vi en utökad analys av dricksvattnet som levereras från våra vattenverk.

Under de tio år som provtagningen pågått har Giardia och Cryptosporidium endast påvisats vid enstaka tillfällen i råvattnet. Parasiterna har aldrig påträffats i det utgående dricksvattnet.

Ringsjöverket har två effektiva barriärer mot Cryptosporidium och Giardia. Dels kemisk fällning med flockning och snabbfiltrering, dels långsamfilter – båda för partikulär avskiljning med minst 4 log i total reduktion. Vilket är en mycket hög avskiljningsförmåga. För att ytterligare förbättra vår barriärverkan har vi sedan tidigare beslutat att installera UV-desinfektion vid Ringsjöverket.

Vattnet från Vombsjön genomgår cirka 2 månaders konstgjord infiltration i Vombtäkten innan det pumpas vidare som konstgjort grundvatten till Vombverket. Den konstgjorda infiltrationen tillsammans med den kemiska fällningen och snabbfiltreringen vid Vombverket motsvarar 4 log avskiljningsförmåga.

Läs mer om Cryptosporidium på Smittskyddsinstitutets webbplats

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy