Skip to main content

Vattnet allt brunare i våra sjöar

Nyhet   •   Aug 23, 2012 14:59 CEST

Vattnet i våra råvattentäkter blir allt brunare. Den så kallade brunifieringen beror på en ökning av humusämnen samt järn- och manganföreningar i vattnet. Förändringen har uppmärksammats i både sjöar och kustvatten under de senaste åren.

Orsakerna till den ökande brunifieringen tros vara en kombination av olika faktorer, däribland klimatförändringar såsom högre temperatur och mer nederbörd samt minskad försurning. Ju brunare ett råvatten är desto mer omfattande måste reningsprocessen vara innan dricksvattnet distribueras i ledningsnätet. Ett brunare vatten genererar även mer slam som restprodukt efter vattenreningen.

Genom Sydvattens slamavvattningsanläggning på Rönneholms mosse har företaget skapat förutsättningar för en långsiktig hantering av slammet.

Lyssna på Sveriges Radios intervju med Sydvattens forskningschef Kenneth M Persson om hur det brunare råvattnet påverkar dricksvattenproduktionen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy