Skip to main content

Inga parasiter i Sydvattens vattenverk

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 13:44 CET

– Det finns inga parasiter vare sig i vattenverken eller i dricksvattnet, informerar Jörgen Johansson, VD Sydvatten. Den rapport som påstått detta är felaktig och den kommer att revideras.

SMI, Smittskyddsinstitutet, och branschorganisationen Svenskt Vatten har felaktigt angivit att där skulle förekomma parasiter i Sydvattens vattenverk.

Det är mycket olyckligt, fortsätter Jörgen. Det drabbar de dricksvattenproducenter  i Sverige som genomför regelbundna kontroller av råvatten. I den här rapporten är det de som har gjort läxan, som har kontroll på sin process som framstår som skyldiga. Våra 800 000 invånare kan känna sig trygga med det dricksvatten som Sydvatten producerar.

Sydvatten tar parasitprover

Sedan år 2000 genomför Sydvatten analyser av parasiterna Giardia och Cryptosporidium fem gånger per år. Prover tas på råvattnet i Vombsjön och Bolmen i enlighet med bolagets egenkontrollprogram. Om provsvaren tyder på att det finns parasiter i råvattnet görs en utökad analys av dricksvattnet som levereras från vattenverken.

Under de tio år som provtagningen pågått har Giardia och Cryptosporidium endast påvisats vid enstaka tillfällen i råvattnet. Parasiterna har aldrig påträffats i det utgående dricksvattnet.

Ringsjöverket har två effektiva barriärer mot Cryptosporidium och Giardia. Dels kemisk fällning med flockning och snabbfiltrering, dels långsamfilter – båda för partikulär avskiljning med minst 4 log i total reduktion. Vilket är en mycket hög avskiljningsförmåga. För att ytterligare förbättra barriärverkan har Sydvatten sedan tidigare beslutat att installera UV-desinfektion vid Ringsjöverket.

Vattnet från Vombsjön genomgår cirka 2 månaders konstgjord infiltration i Vombtäkten innan det pumpas vidare som konstgjort grundvatten till Vombverket. Den konstgjorda infiltrationen tillsammans med den kemiska fällningen och snabbfiltreringen vid Vombverket motsvarar 4 log avskiljningsförmåga.

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 800 000 invånare i Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy