Skip to main content

Cad-Q förnyar samarbetsavtal med ÅF

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 09:32 CET

Addnode Groups dotterbolag Cad-Q, som är Nordens ledande leverantör av modell- och ritningsrelaterad IT, förnyar det strategiska samarbetsavtalet med ÅF. Avtalet är ett exklusivitetsavtal som omfattar mjukvaror och tjänster kring Autodesks produktplattform. 

För att säkra kvalitet, minska kostnader och möjliggöra effektivare arbetsprocesser har ÅF valt att förlänga det strategiska exklusivitetsavtalet med Cad-Q där mjukvaruinköp, licenshantering, utbildningar och tjänster avseende CAD och BIM ingår.

ÅF med sina 6 800 medarbetare är ett ledande globalt teknikkonsultföretag med bas i Europa. Företaget erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt samt vid utveckling av produkter och IT-system.

– Vi har haft ett gott samarbete med Cad-Q över tidigare avtalsperiod och det var naturligt för oss att fortsätta samarbetet genom förlängning av avtalet. Vi bibehåller en modern och väl fungerande CAD-miljö, samtidigt som vi får en bättre kontroll över hur licenserna används inom företaget, säger Henrik Carlberg, IT-chef på ÅF.

 – Vi på Cad-Q ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med ÅF och vi är mycket glada över att de gett oss förtroende genom att förlänga samarbetsavtalet, säger Rolf Kjaernsli, VD Cad-Q AB och Addnode Group’s affärsområdeschef Design Management. 

För mer information kontakta

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef, Addnode Group AB
Tel: +46 733 772 430, e-mail: staffan.hanstorp@addnodegroup.com

Rolf Kjaernsli, VD Cad-Q AB och affärsområdeschef Design Management
Tel: +46 705 674 997, e-mail: rolf.kjaernsli@cad-q.se

Johan Andersson, Informationschef, Addnode Group AB
Tel: +46 704 205 831, e-mail: johan.andersson@addnodegroup.com 

Om Addnode Group
Addnode Group är ett IT-bolag med Norden som hemmamarknad. Vi stärker våra kunders processer och verksamheter med effektiva IT-lösningar. Våra fyra huvuderbjudanden tillika affärsområden är Design-, Product Lifecycle-, Process- och Content Management. Addnode Group har idag cirka 800 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Serbien och USA. 2012 uppgick omsättningen till 1365 MSEK. EBITA-resultatet uppgick till 138 MSEK. Addnode Group är noterat på Nasdaq OMX Nordic List. Mer information om Addnode Group finns på www.addnodegroup.com


Cad-Q är Nordens ledande leverantör av modell- och ritningsrelaterad IT och arbetar med implementering av programvaror, utbildning, support och IT-stöd av CAD-system till bygg-, fastighets- och industrisektorerna.

Cad-Q bolagen grundades 1989 och har cirka 200 medarbetare vid 20 kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Cad-Q ingår i Addnode-koncernen som är noterad på OMX Nordic List, Small Cap.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy