Skip to main content

Cad-Q fortsätter sin starka expansion i Norden

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 10:31 CEST

Många av Cad-Qs kunder har Norden som sin hemmamarknad och förväntar sig en leverantör som har kapacitet att bistå med kunskap och lösningar både lokalt och globalt. Med denna expansion fokuserar Cad-Q på att etablera en komplett leverantörsorganisationsom kan tillfredsställa kundernas behov.

 

De förvärvade bolagen kommer båda att etableras under företagsnamnet Cad Quality A/Sdär Jesper Sten Christensen blir VD.

”Detta är industriellt riktigt för alla parter – anställda, kunder och leverantörer. Vi blir en del av en stor nordisk organisation där vi bidrar med expertkunnande och kunskap om den danska marknaden. Våra kunder kommer att få tillgång till Cad-Qs breda portfölj av både produkter och tjänster,” säger Jesper Sten Christensen.

”Genom uppköpet av Fæster SCi och Athena BSD etablerar vi nu Cad-Q som en spännande leverantör till hela den nordiska marknaden. Det gör det enklare för oss att stötta våra nordiska kunder i deras dagliga verksamhet. Viktigast är ändå att vi har möjlighet att utveckla oss tillsammans med våra kunder och drar nytta av all den samlade expertis som finns i de nordiska länderna,” berättar Rolf Kjærnsli, VD för Cad-Q.

Efter uppköpen i Danmark består Cad-Qs organisation av 180 högt kvalificerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Lösningarna som man erbjuder kunderna är primärt baserade på Autodesk-teknologi, fastighetslösningar samt egenutvecklade kompletterande produkter. I huvudsak är erbjudandena relaterade till viktiga processer inom design, projektering, produktion inom bygg- och anläggningsbranschen, industriell produktion och egendomsförvaltning.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Rolf Kjærnsli, ansvarig för affärsområde Design Management i Addnode samt VD för Cad-Q Sverige och Norge,tel: +47 91 57 59 61, e-post: rolf@cad-q.no

Jesper Sten Christensen, VD, Cad-Q Danmark, tel: +45 40 58 36 63, e-post: jsc@faestersci.dk

Cad-Q är Nordens ledande leverantör av modell- och ritningsrelaterad IT och arbetar med implementering av programvaror, utbildning, support och IT-stöd av CAD-system till bygg-, fastighets- och industrisektorerna. Cad-Q grundades 1989 och har cirka 180 medarbetare på 18 kontor i Sverige, Norge, Finland och Danmark efter uppköpet. Cad-Q är en del av Addnode koncernen som är noterad på OMX Nordic List, Small Cap, mer information på www.cad-q.se

Addnode är en nordisk IT-koncern som bygger och förvaltar IT-lösningar. Våra lösningar bygger på egenutvecklade plattformar samt på programvaror och plattformar från andra välkända och marknadsledande leverantörer. Koncernen har idag cirka 650 medarbetare i Sverige, Finland, Norge och Serbien. 2009 uppgick nettoomsättningen till 989 MSEK. Addnodes B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information på www.addnode.com

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy