Skip to main content

Falu Kommun tar initiativet till obrutet informationsflöde genom en byggnads hela livscykel med stöd från Cad-Q och Addnode Group

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 15:32 CET

Med utgångspunkt från behovet av att identifiera och spåra objekt i en byggnad, från krav till drift och förvaltning, har Falu Kommun tecknat ett nyskapande avtal med Cad-Q och Addnode Group.

Cad-Q har under flera år verkat för att förbättra de IT-verktyg som används inom bygg- och fastighetsbranschen, relaterat till ritningar och modeller. Genom engagemang i olika branschorganisationer och med erfarenheter från kunders behov har man lyckats skapa goda förutsättningar för ökad kundnytta kopplat till BIM (byggnadsinformationsmodeller).

– Vi har nu tillsammans med en progressiv beställare i Falu Kommun fått möjlighet att förverkliga vårt erbjudande för ett obrutet informationsflöde genom en byggnads hela livscykel. Avtalet innehåller delar som använder erfarenheter från andra branscher, såsom tillverkande industri. Detta innebär möjligheter till att resultatet av avtalet kan ge bygg- och fastighetsbranschen goda förutsättningar att ta ett stort steg framåt i utvecklingen avseende informationshantering, säger Anders Moberg, Country Manager, Cad-Q Sverige.

– Vi vill ta täten inom utveckling av BIM för en byggnads hela livscykel. Kommunens övergripande mål är att med hjälp av den nya IT-miljön underlätta effektivisering av de kommunala kärnverksamheterna. Vi ser nu fram emot att påbörja arbetet med att förverkliga våra strategier kring detta, med stöd från Cad-Q och övriga inblandade verksamheter inom Addnode Group, säger Olle Wiking, Fastighetschef, Falu Kommun.

Syftet med avtalet är att skapa ett stöd vid utveckling av IT-miljö som hanterar fastighetsförvaltningens produkt ”utrymme”, där begreppet BIM används för att beskriva innehållet. Den stora utmaningen är att säkerställa att informationen kommuniceras oförändrad och integreras mellan såväl verksamhets- som övergripande systemmiljö. Ett objekt som specificeras att ingå i en byggnad ska identifieras och spåras i varje fas, från krav genom design i modellen till montering i verklig byggnad, för att slutligen vara tillgängligt för drift- och förvaltningsfasen.

Avtalet omfattar Falu Kommuns alla verksamheter och förvaltningar inklusive kommunala bolag. Dessutom får även fastighetsförvaltande organisationer inom Dalarnas läns landsting, Borlänge samt Vansbro kommuner rätt att nyttja avtalet. Implementering av de olika stödsystemen kommer att ske över en längre tidsperiod, uppskattningsvis upp till tre år.

För mer information kontakta

Anders Moberg, Country Manager, Cad-Q Sverige
Tel: +46 (0)705 97 47 00, E-post: anders.moberg@cad-q.se

Olle Wiking, Fastighetschef, Falu Kommun
Tel: 023-821 82, E-post: olle.wiking@falun.se

Om Addnode Group
Addnode Group är ett IT-bolag med Norden som hemmamarknad. Vi stärker våra kunders processer och verksamheter med effektiva IT-lösningar. Våra fyra huvuderbjudanden tillika affärsområden är Design-, Product Lifecycle-, Process- och Content Management. Addnode Group har idag cirka 800 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Serbien och USA. 2012 uppgick omsättningen till 1365 MSEK. EBITA-resultatet uppgick till 138 MSEK. Addnode Group är noterat på Nasdaq OMX Nordic List. Mer information om Addnode Group finns på www.addnodegroup.com

Om Falu Kommun
Falu kommun med sina dryga 56 000 invånare är i ett expansivt skede med ökad inflyttning, nybyggnation, en växande högskola och ett ökande rekryteringsbehov. Faluns näringsliv har sin tyngdpunkt inom förvaltning och service, men också den industriella verksamheten är av stor omfattning. Den totala förvaltningsytan för kommunala fastigheter uppgår till ca 376 000 kvm. Mer information om Falu kommun finns på www.falun.se


Cad-Q är Nordens ledande leverantör av modell- och ritningsrelaterad IT och arbetar med implementering av programvaror, utbildning, support och IT-stöd av CAD-system till bygg-, fastighets- och industrisektorerna.

Cad-Q bolagen grundades 1989 och har cirka 220 medarbetare vid 20 kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Cad-Q ingår i Addnode-koncernen som är noterad på OMX Nordic List, Small Cap.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy