Skip to main content

Change Management från Pureservice

Blogginlägg   •   Dec 22, 2015 14:06 CET

Genom att planera och ha översikt över ändringarna i din infrastruktur undviker du fel och driftstopp
- och onödiga händelser i servicedesken.
Med Pureservice Change är det enkelt!

Pureservice Change är en integrerad tilläggsmodul för Pureservice, med samma intuitiva design

  • Baserad på lång erfarenhet inom ämnet och ITIL i praktiken
  • Så enkel och intuitiv att den faktiskt används och du kan kasta bruksanvisningen
  • Kalender med översikt över ändringar, underhåll, schemalagda uppgifter och viktiga händelser
  • Dra-och-släpp ändringar direkt i kalendern
  • Sekventiell hantering av deluppgifter och godkännande
  • Bidrar till färre fel och händelser i servicedesken, färre driftavbrott, större kontroll och bättre beslut