Skip to main content

Ekarna i Täby – en guide till Täbys ekar

Nyhet   •   Sep 10, 2014 09:25 CEST

Täby kommun satsar på kulturlandskapet och lanserar nu broschyren Ekarna i Täby, som beskriver dessa vackra ekmiljöer. Denna guide till Täbys ekar går att ladda ner från kommunens hemsida. Syftet är att sprida kunskap om ekens betydelse i landskapet samt för biologisk mångfald, men även att locka ut barn och vuxna till nya naturupplevelser.

I det gamla jordbrukslandskapet stod ekarna fritt, men med tiden har de blivit beskuggade av annan växtlighet. Genom kommunens satsning på projektet ”Ekarna i Täby” har ekarna frihuggits stegvis, inom flera olika områden i Täby. Ekarna har på så vis fått mer ljus och utrymme. Med fortsatt vård får de en chans att växa sig stora och bli riktigt gamla. Detta projekt är mycket betydelsefullt för att bevara och främja Täbys kulturhistoriska landskap.

– Ekar kan bli 1000 år gamla och över 1000 arter lever på eller i ekar. I projektet ”Ekarna i Täby” får Täbys ekar förutsättningar att utvecklas så att de kan bli 1000-åriga, säger Erik Andersson (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– I projektet samverkar kommunen med Täby Naturskyddsförening och Täby Hembygdsförening i syfte att lyfta fram ekarna i landskapet. Inget annat av Sveriges träd har så många djur och växter knutna till sig så det är en viktig satsning, säger Cecilia Lundin, jägmästare i Täby kommun.

I broschyren Ekarna i Täby beskrivs fyra fina ekmiljöer som är värda att besöka: Hagby eklandskap, Torslunda ekholmar, Vågsjö ekar och Viggbhyolms ekbacke. I trakterna runt Viggbyholms gård, Torslunda gård och Hagby gård finns områden med ekar som står i skogsbryn och på åkerholmar. Vandra gärna på de stigar som finns markerade i broschyren. Broschyren kan laddas ned på kommunens hemsida, www.taby.se/naturupplevelser.

Alla lärare på Täbys skolor som är intresserade av att använda broschyren i sin undervisning är välkomna att kontakta kommunen. Det finns möjlighet att få broschyren i tryckt form. Kontakta gärna Gatu- och parkavdelningen direkt.
Täby kommun
Gatu- och parkavdelningen
183 80 TÄBY
E-post: park@taby.se

Telefon: 08- 55 55 90 00

För mer information kontakta:

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Erik Andersson (M) tel: 08-55 55 93 19

Jägmästare Cecilia Lundin tel: 08-55 55 95 37