Skip to main content

13,1 miljoner för ökad tillgänglighet med fler lärare i Täbys klassrum

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2016 16:18 CEST

I Täbys skolor ska ett tillgängligt lärande bidra till att varje elev når sin fulla potential utifrån sina förutsättningar och behov. Som en del i det utvecklingsarbetet kommer Täby kommun under läsåret 2016/17 att öka tillgängligheten ytterligare genom att det blir fler lärare i klassrummen. Satsningen gäller lågstadiet och totalt kommer 13,1 miljoner att användas för satsningen under läsåret, och är en del i det pågående utvecklingsarbete som tar sig olika uttryck över tid.

Patrik Forshage, utbildningschef i Täby kommun pekar på vikten av satsningen och tillgängligt lärande:

- Resultaten i Täbys skolor är mycket goda, och redan är Täby den kommun som har den största andelen elever som når betygsnivåerna A-E i hela Sverige. Med en satsning på fler lärare i klassrummen under de första grundskoleåren kommer vi snabbare än planerat att ha möjlighet att skapa ett förbättrat tillgängligt lärande för alla. Det leder till ökad trygghet och trivsel och ännu bättre kunskapsresultat.

Satsningen på 13,1 miljoner gäller de kommunala skolorna, men även fristående skolor har möjlighet att söka det riktade statsbidraget. Täby kommun har också ansökt om statliga medel för mindre barngrupper i förskolan under läsåret, men besked om dessa medel har ännu inte kommit från Skolverket.

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strax norr om Stockholm och det bor ca 69 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby – att växa med.