Skip to main content

80 000 nya jobb med Roslagsbana till Arlanda – Täby lyfter frågan i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2016 10:33 CEST

Stockholmsregionen växer och utvecklas snabbare än någonsin. Det ställer krav på bostäder, samhällsservice och inte minst förutsättningar för ett fungerande näringsliv.

En förutsättning som invånare, företagare och politiker i Täby lyfter fram är möjligheten att ta sig fram på ett enkelt sätt. Därför lyfter Täby kommun frågan i Almedalen i ett eget seminarium:

- Täbys roll som stadskärna i nordöstra Stockholm är central i regionens utveckling framöver. I och med Sverigeförhandlingen kommer huvudstaden närmare och med en förlängning till Arlanda så blir arbetsmarknadsregionen större och kopplingen blir internationell, säger Leif Eriksson, Täby kommuns näringslivschef.

Detta är något som enligt planerna kommer att skapa möjligheter till 80 000 nya jobb i nordostregionen framöver, vilket också diskuterades på det välbesökta seminariet under tisdagen. Infrastruktur för bra kommunikationer är något som är avgörande och Pär Isaksson, kommunikationschef på Bombardier lyfte fram vikten av att tänka långsiktigt:

- Nu när Stockholmsförhandlingen med den stora utbyggnaden av tunnelbanans kapacitet håller på att bli verklighet kan det verka som att en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda ligger väldigt långt bort, men man ska komma ihåg att kapaciteten i infrastrukturen ofta överskattas och användningen nästan alltid blir större än man räknat på. Därför är det extra viktigt att Täby driver ett långsiktigt perspektiv.

Kontaktperson:
Leif Eriksson, näringslivschef Täby kommun
08-55 55 93 68
leif.eriksson@taby.se

Täby anordnade seminariet 80 000 nya jobb inom Stockholm Nordost-samarbetet. I Stockholm Nordost ingår: Täby kommun, Österåkers kommun, Danderyds kommun, Norrtälje kommun, Vallentuna kommun och Vaxholms stad.

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strax norr om Stockholm och det bor ca 68 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby – att växa med.