Skip to main content

Arninge station blir smidig bytespunkt för nordöstra Stockholm

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2019 09:23 CEST

Illustration: Ahlqvist & Almqvist arkitekter

Täby kommun fortsätter satsa på kollektivtrafiken. Tillsammans med Trafikverket och SL börjar arbetet med Arninge station. Här kan invånare välja hållbara trafikslag som gång, cykel, buss och tåg.

Trafikverket bygger Arninge station och SL järnvägsdelarna. Täby kommun bygger de kommunala gatorna och cykelparkeringarna som ansluter till Arninge station. Från Arninge station ges resenärer möjlighet att ta Roslagsbanan eller kliva på bussar mot Stockholm, Norrtälje, Vaxholm, Åkersberga, Vallentuna och Danderyds sjukhus.

Ökad framkomlighet i Arninge-Ullna
I Arninge-Ullna finns arbetsplatser, bostäder och ett handelsområde som utvecklas snabbt. För boende och verksamma i Arninge-Ullna blir Arninge station viktig med ökad framkomlighet till och från området. Arninge-Ullna är Täbys största arbetsplats. Området har cirka 600 företag och 4 000 personer kommer hit och arbetar varje dag.

– Täby satsar stort på ökad framkomlighet och med Arninge station får vi en viktig bytespunkt för boende och verksamma i området och ett nav för hela nordöstra Stockholm. Här kan resenärer ställa bilen, byta till Roslagsbanan eller buss. Med den pågående dubbelspårsutbyggnaden för Roslagsbanan och förbättrade busslinjer kommer det att bli enkelt ta sig till och från Arninge-Ullna, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby kommun.

Trafikverket beräknar starta arbetet i oktober 2019, med en väderskyddad gångbro som knyter ihop stationen med Arninge centrum. Ett antal busshållplatser anläggs längs E18 och en cirkulationsplats byggs på Arningevägen med ytterligare en infart till Arninge centrum. Roslagsbanans nya perrong står klar sedan december 2018 och tas i bruk när Arninge stationsområde blir klart.

– Den växande regionala stadskärnan behöver tillgång till hållbara resor och smidiga bytespunkter runt om i staden, säger Helena Sundberg, regional direktör på Trafikverket. Därför bygger Trafikverket en bytespunkt i Arninge i samarbete med SL och Täby kommun. Vi knyter samman transportsätten genom snabba, säkra och enkla byten mellan buss, tåg, cykel och bil.


Läs mer om projekten här: 

https://www.taby.se/taby-utvecklas/arninge-ullna/arningestation/

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/e18-arninge-station/

Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.

Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas – hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.