Skip to main content

Benchmarking viktigt när Stockholmsregionen utvecklas

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2015 15:19 CET

Täby växer med stora satsningar på bostäder och infrastruktur. Det är ett viktigt bidrag till tillväxten i hela Stockholmsregionen. En baksida av tillväxttakten är långa handläggningstider. Kommunen satsar nu på effektivare planarbete och större tydlighet i dialogen med byggherrarna.

Nio kommuner i Stockholmsområdet samarbetar i projektet Stadsbyggnadsbenchen. Där jämförs hur kommunerna uppfattas av byggherrarna och hur de kan effektivisera sina stadsbyggnadsprocesser. I en enkät som byggherrarna svarat på får handläggarnas attityd och bemötande högst betyg. Lägst betyg får kommunernas handläggningstid i den tidiga planeringsfasen.

Täbys snabba tillväxt leder till hög arbetsbelastning på stadsbyggnadskontoret och till att köerna blir långa i planprocessen. Täby tillhör de kommuner som får kritik i enkätsvaren på den punkten.

- Vi tar resultatet i Stadsbyggnadsbenchen på stort allvar, säger Lisbeth Sämå, bitr kommundirektör/stadsbyggnadschef i Täby. Vi är redan – sedan något år – igång med förbättringsåtgärder i såväl förstudie-, planerings- som genomförandefasen. Nu satsar vi ännu mer. Inom stadsbyggnadskontoret har medarbetarna identifierat flera åtgärder. Det handlar till exempel om hur vi tar emot planförfrågningar, hur vi kan bli bättre i samspelet med politiken, hur vi blir effektivare och tydligare i planstart och hur vi informerar om tidplan och resursbehov samt hur vi kontinuerligt för en dialog med byggherrarna. I alla faserna kommer vi förstärka med bättre planeringsverktyg och en vassare organisation. Vi är också, tillsammans med politiken, övertygade om att en förstärkt översiktlig planering kan ge en mer flygande start när vi går igång med det enskilda projektet.

Flera satsningar görs också i Täby för att skapa en hållbar tillväxt. Dit hör till exempel arbetet med infartsparkeringar, grönplan, cykelplan och parkeringsnormer.

- Hela Stockholmsregionen växer och vi i Täby vill ta vårt ansvar för framtiden genom att erbjuda fler möjlighet att bosätta sig i vår kommun, säger Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby.Tillväxten ger också fler företag möjlighet att etablera sig i Täby. Det ställer krav på vår organisation och där är vi nu igång med många viktiga åtgärder.

Stadsbyggnadsbenchen är ett samarbete mellan nio kommuner i Stockholms län – Stockholm, Haninge, Huddinge, Upplands-Väsby, Täby, Sollentuna, Södertälje, Nacka och Botkyrka.Genom benchmarking, att dela med sig av sina respektive erfarenheter, utmaningar och goda exempel, strävar kommunerna efter att bli bättre och effektivare i sina stadsbyggnadsprocesser.

För mer information kontakta:

Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby, 08 55 55 96 96

Lisbeth Sämå, bitr kommundirektör/ stadsbyggnadschef 08 55 55 95 94

Per Lagheim, stadsarkitekt, 08 55 55 99 04

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och det bor ca 67 000 personer här. Vi ser ljust på framtiden och bygger därför fler bostäder, välkomnar fler företag och satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby - att växa med.