Skip to main content

Färre konkurser i Täby 2018

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2018 11:34 CEST

Andelen konkurser i Stockholms län har ökat. I Täby är trenden den motsatta. Antalet konkurser har minskat med 35 procent de fyra första månaderna 2018 jämfört med samma period 2017.

Täby kommun har i flera år arbetat målinriktat utifrån en näringslivsstrategi, som drar upp riktlinjerna för hur kommunen ska arbeta med frågor som rör tillväxt och utveckling av näringslivet. Fokus är bland annat service och bemötande och att förenkla för företag genom digital service, men också att på olika sätt möjliggöra tillväxt, både nyetableringar och utveckling av befintligt näringsliv.

– Täby är en företagarvänlig kommun. Idag har vi 10 000 företag i kommunen och antalet ökar ständigt. I Täby ser företagarna möjligheter och skapar egna förutsättningar att utvecklas i konkurrens med andra, säger Camilla Brodin (KD), ordförande i arbetsmarknad- och näringslivsutskottet.

I Stockholms län ökade antalet företagskonkurser 2018 med 14 procent. I hela landet ökade antalet konkurser med fyra procent.


Kontakt

Leif Eriksson
Frågor om näringsliv

08-55 55 90 00
leif.eriksson@taby.se

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strax norr om Stockholm och det bor drygt 70 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet.