Skip to main content

ICA köper attraktiv mark i Arninge

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2016 07:20 CET

Det blir ICA som förvärvar och utvecklar den första av de tomter Täby kommun säljer i Arninge handelsområde. Det stod klart efter måndagens styrelsemöte i det kommunala bolaget Täby Fastighets AB, då tilldelningsbeslutet fattades.


– Tillsammans med pågående inflyttning i de nya bostadsområdena i Arninge-Ullna, satsningar på resecentrum, grönområden och rekreation, kommer den här försäljningen att innebära startskottet för en önskad utveckling av Arninge handelsområde, säger Hans Ahlgren (L), kommunalråd och ordförande i Täby Fastighets AB.

I våras gick Täby kommun ut med en markanvisningstävling för två oetablerade markområden i Arninge: Tumstocken och Arninge entré. Tilldelningsbeslut har nu fattats för hörntomten Tumstocken, om drygt 10 000 kvadratmeter byggrätt vid infarten till handelsområdet. Och intresset har varit stort.

– Det är roligt att många är intresserade av området och förstår vilken potential det har. Nu påbörjar vi detaljplanerarbetet för att kunna utveckla ett trivsammare och mer tillgängligt Arninge, säger Johanna Frodestedt, projektchef för Arninge-Ullna.

ICA, som i dagsläget har en mindre butik i Arninge, kommer att bygga en modern och miljöcertifierad Maxi stormarknad med Apotek Hjärtat och annan service.

– Det är glädjande att få vara en del av utvecklingen av Täbys nya stadsdel. Vi kommer skapa förutsättningar för en modern mötesplats med fokus på handel och service för alla som kommer leva och verka i denna expansiva del av Täby, säger Lena Boberg, vd ICA Fastigheter.

Täby kommun samarbetar med olika fastighetsägare för att bygga ut handelsområdet till att bli mer attraktivt och funktionellt. Byggstart beräknas till slutet av 2017 med målet att bli det ledande regionala handelscentrumet i nordostkommunerna.

Arninge-Ullna kommer i framtiden att erbjuda drygt 2000 bostäder i närheten av fina naturområden och handel. Det planerade resecentrumet, med en ny station på Roslagsbanan, blir en knutpunkt för att underlätta pendling till och från angränsande kommuner.

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och det bor ca 67 000 personer här. Vi ser ljust på framtiden och bygger därför fler bostäder, välkomnar fler företag och satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby - att växa med.