Skip to main content

Nu bildas Stockholms Inköpscentral

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2013 16:44 CET

För att effektivisera inköpsverksamheten och att sänka kostnaderna för skattebetalarna har Nacka, Täby och Vaxholms kommuner beslutat sig för att tillsammans med SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) bilda Stockholms Inköpscentral.


Beslutet ger möjlighet att samordna större upphandlingar och attrahera specialistkompetens.

- Jag ser det som ett stort genombrott och förtroende att vi på detta sätt samverkar om att effektivisera inköpen till kommunerna, säger Thomas Idermark, VD för SKI.

- Hanteringen av inköpsfrågorna kommer att bli allt viktigare och det gäller att ta till vara på både den nationella, som regionala och lokala kompetensen, påtalar Marie Wiklund, ekonomichef och tf. kommunchef Vaxholms stad.

Verksamheten kommer att drivas av SKI på uppdrag av grundarna. Samverkan är utformad på så sätt att fler kommuner enkelt kan ansluta sig, vilket grundarna hoppas ska ske.

- Ju flera som deltar desto bättre säger Mats Bohman, administrativ direktör, och Leif Eriksson, COO, från Nacka och Täby kommuner som deltagit i den grupp som arbetat fram lösningen.

Samarbetet innebär inte att de lokala upphandlingsverksamheterna upphör, utan tvärtom och att de nu kan användas effektivare för de områden där samordning inte är möjlig eller relevant.

För mer information:
Thomas Idermark, SKI, 070-53 37 430
Mats Bohman, Nacka kommun, 070-43 19 240
Leif Eriksson, Täby kommun, 08-55 55 93 68
Marie Wiklund, Vaxholms stad, 08-541 709 66

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och det bor ca 65 000 personer här. Vi ser ljust på framtiden och bygger därför fler bostäder, välkomnar fler företag och satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby - att växa med.