Skip to main content

Stöd till näringslivet i Täby kommun

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2020 12:34 CET

Täby kommun har tagit fram åtgärder som ska underlätta för näringslivet, som tillägg till de nationella insatserna. Stödpaketet gäller som ett tillfälligt stöd till det lokala näringslivet i samband med coronakrisen.

Täby kommun följer mycket noga utvecklingen av coronaviruset och vilka konsekvenser det får för näringslivet i Täby. Olika branscher drabbas på olika sätt och många företag står inför stora utmaningar. 

– Det är Täbys små och medelstora företag som skapar merparten av alla arbetstillfällen i kommunen och de är en förutsättning för välfärden. Vi vet att det pågår flera frivilliga initiativ för att stötta det lokala näringslivet. Samtidigt ser vi hur företagare hjälps åt och hittar kreativa lösningar, vilket är fantastiskt. Vissa fastighetsägare i kommunen har exempelvis reducerat hyrorna under en period, vilket är ett bra initiativ om man vill att företagen ska kunna överleva. I kommunen gör vi det vi kan för att hjälpa Täbys företag genom krisen. Det viktigaste är att fortsätta att handla om du vill att ditt favoritkafé eller butik ska finnas kvar, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande.

– Oron är stor för vad detta kommer att medföra på lång sikt. För många företag handlar det om ren överlevnad. Vår förhoppning är att stödpaketet ska underlätta i ett utmanande läge, säger Hans Ahlgren (L) vice ordförande kommunstyrelsen.

– Vi vill visa att kommunen tar sitt ansvar. Vi värnar om småföretagen och vill självklart att de ska finnas kvar när krisen är över, säger Annica Nordgren (C) ordförande i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

– Täbys företagare är enormt viktiga och nu behöver de all stöttning de kan få. Flera åtgärder har satts in på nationell nivå, men vi vill ge ett ytterligare stöd från kommunens sida. Vi måste alla hjälpas åt för att rädda de lokala företagen, säger Tobias Karlström (KD) ordförande i gymnasie- och näringslivsnämnden.

Kommunens stödpaket för företagare

  • Förlängd betalningstid för fakturor inom livsmedelskontroll, servering- och tobakstillsyn.
  • Förlängd betalningstid för fakturor, efter kontakt med kommunen, på avgifter för markupplåtelse avseende uteservering.
  • Korta ner betalningstider till leverantörer, efter kontakt med kommunen.
  • Återbetalning av avgifter om sökande drar tillbaka sitt ärende. Gäller för ärenden inom miljö- och hälsoskydd samt markupplåtelse.
  • Tillsynsbesök som inte är kritiska flyttas fram.
  • Ingen avgift utgår för markupplåtelse för uteserveringar under år 2020*.
  • Möjlighet att öppna uteserveringar omgående (om polisen beviljar ansökan).
  • Möjlighet för större markupplåtelse än vanligt för uteservering.
  • Fortsatt avgiftsfri parkering på kommunala parkeringsplatser.
  • Kommunen kommer i sina kommunikationskanaler att uppmana Täbyborna att stödja de lokala företagen.

*Den politiska majoriteten i Täby kommun, Täby-Alliansen, är överens om förslagen ovan. Beslutet om att inte att ta ut någon avgift för markupplåtelse för uteserveringar förväntas att tas i kommunfullmäktige den 20 april.

Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande

Hans Ahlgren (L) vice ordförande kommunstyrelsen

Annica Nordgren (C) ordförande i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Tobias Karlström (KD) ordförande i gymnasie- och näringslivsnämnden

Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.

Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas – hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.