Skip to main content

Täby kommun får statliga pengar för att minska växthusgaseffekten

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2016 12:00 CEST

Klimatklivet är en del av den stadsbudget som riksdagen beslutat om för 2016 där Naturvårdsverket och andra centrala myndigheter och länsstyrelser ger stöd till lokala klimatinvesteringar. (1)

- Att Täby får bidraget från klimatklivet är verkligen roligt och angeläget. Vi behöver minska koldioxidutsläppen i vår vardag här och nu, vilket är absolut nödvändigt för att kunna nå FN:s klimatmål som beslutades förra året i Paris. I Täby har vi höga ambitioner och mål för att lyckas minska CO2 belastningen bland annat med hjälp av ny teknik och mer klimatanpassad livsstil, säger Annica Nordgren (C), kommunalråd Täby kommun.

- Vi kommer att satsa på information till alla Täbybor om vad som ger mest effekt och hur du kan göra konkret för att minska koldioxidutsläppen, säger Gregor Hackman, miljöchef vid Täby kommun.

Klimatklivet – samverkan mellan myndigheter och länsstyrelser

Naturvårdsverket beslutade den 28 september 2016 om att ge Täby kommun 1,5 miljon kronor i stöd för klimatrelaterade informationsinsatser i Täby kommun.

Naturvårdsverket kan bevilja ekonomiskt stöd till åtgärder som ger minskade utsläpp av växthusgaser och främst till åtgärder som ger störst varaktig minskning av utsläpp av växthusgaser per investeringskrona enligt klimatlivsförordningen beskriver Naturvårdsverket på sin hemsida.(2)

Länk: www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/

  1. Källa: www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/
  2. Källa: www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strax norr om Stockholm och det bor ca 68 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby – att växa med.