Skip to main content

Täby ökar konkurrenskraften för förskolan

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2016 13:00 CET

Förskolorna i Täby kommun håller redan i dag hög kvalitet och bedriver en verksamhet som både föräldrar och barn uppskattar och är nöjda med. Det visar kommunens tillsyn och uppföljning av 80 fristående och tre kommunala förskolor i Täby. Antalet barn ökar i takt med att Täby och hela Stockholmsregionen växer. En utmaning framöver blir att fortsatt rekrytera och behålla kompetent personal för att även kommande år öka kvaliteten i förskolorna i Täby.

Det är svårt att rekrytera, samtidigt ökar Stockholms stad närvarotiden i över 1000 förskolor vilket innebär att deras behov av förskollärare ökar. Detta är något som påverkar hela Stockholmsregionen.

- Jag hör redan i samtal med förskolechefer och rektorer att de har svårt att rekrytera. Det här innebär att vi måste göra Täby än mer konkurrenskraftigt för att behålla den höga kvaliteten, och för att kunna bli ännu bättre framöver, säger utbildningschef Patrik Forshage.

För att möta konkurrensen lägger Täby kommun ett förslag om en extraersättning om mer än 3000 kronor per barn för år 2016 för alla förskolor i Täby.

- Förskolan är jätteviktig för barns utveckling och att förskolorna i Täby håller hög kvalitet redan i dag. Förskolorna har under året arbetat väl med alla barn i grupperna. Stora delar av det sk tilläggsbeloppet finns därför kvar att fördela till alla förskolor i Täby, säger Camilla Ifvarsson (L) ordförande i barn- och grundskolenämnden i Täby

För att stärka konkurrenskraften även i fortsättningen föreslås också att grundersättningen till förskolan och pedagogisk omsorg höjs med nästan 1.4 % nästa år, samtidigt som kommunen satsar på sommarersättning för juli månad.

Kontaktperson:
Utbildningschef, Patrik Forshage
patrik.forshage@taby.se
08-55 55 96 17

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strax norr om Stockholm och det bor ca 69 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet. Täby – att växa med.