Skip to main content

Tillväxt för framtiden - nu börjar Täby park byggas

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2018 14:27 CET

Nu sätts spaden i jorden i Täby park, en helt ny stadsdel som får minst 6 000 bostäder och 5 000 arbetsplatser. Utvecklingstakten i Täby kommun är fortsatt hög och området kommer igång enligt plan.

-Det är positivt att planerna löper på så att exploatörerna nu tillsammans med kommunen kan ta första steget för att börja bygga bostäder och verksamheter i Täby park, säger Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande.

Förutom Leif Gripestam deltar representanter från exploatörerna i det område som börjar byggas: JM, Riksbyggen, Skanska, SSM, Titania, Trygghem och Täby Park exploatering AB Deltar gör också skolelever från Byängsskolan som är med och tar första spadtaget för Täbys fortsatta tillväxt för framtiden.Vi bygger i Täby park;

JM

Johan Skoglund, vd och koncernchef:

- I Täby Park kommer det att vara enkelt att leva hållbart. Det moderna sättet att samsas om till exempel cyklar, verktyg och elbilar märks bland både boende och företag och hela stadsdelen genomsyras av en gång- och cykelkultur.

Riksbyggen

Carl-Henrik Appel, regionchef:

- Om tjugo år är Täby park en spirande myllrande kvarterstad med parker, bostäder, skolor och arbetsplatser, som funnit sin plats och binder samman hela Täby.

Skanska

Håkan Stenström, vice vd Skanska Sverige:

- Täby Park är ett intressant och attraktivt utvecklingsområde för såväl bostäder som verksamheter av olika slag. Det är jättekul att nu få komma igång på allvar.

SSM

Johan Ellertsson, avdelningschef:

-Vi ser verkligen fram emot att börja bygga både hyres- och bostadsrätter i Täby Park då den nya stadsdelen helt uppfyller de önskemål som vår kundgrupp, morgondagens urbaniter har. Täby Park har både ett citynära och kommunikationsnära läge och kommer erbjuda ett stadsliv med många platser för möten

Titania

Wojciech Wondell, projektchef:

-Städer ska byggas så att de berikar våra liv, vi tror att Täby Park är ett klockrent exempel! Staden ska underlätta din vardag, så vi kan fokusera på det viktiga i livet och få tid över till familj och vänner. Det blir staden på landet på riktigt.

Trygghem

Mikael Rosenberg, vd:

- Vi ser Täby Park som Stor-Stockholms mest spännande nya stadsdel där hög livskvalitet kommer att uppnås med ett naturnära boende.

Täby Park exploatering AB

Pär Vennerström, styrelseordförande:

-Täby Park exploatering AB som ju är JM:s och Skanskas gemensamma markägobolag har ett övergripande uppdrag att möjliggöra för en utbyggnad av stadsdelen Täby Park genom planläggning och utbyggnad av allmän platsmark, så som gator och parker på vår mark. Vi har arbetat så länge med planerna och det känns fantastisk att äntligen få sätta spaden i marken.

Kontaktperson:

Fredrik Wevle, stabschef, Täby kommun. 08-55559392

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strax norr om Stockholm och det bor drygt 70 000 personer här. I Täby byggs många bostäder, fler företag etableras och kommunen satsar på förbättrad service med stor valfrihet.