Skip to main content

Ung kultur - nytt koncept för Täby kulturskola

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2019 08:00 CEST

Ung kultur är nytt koncept för Täby kulturskola som införs från januari 2020 med gruppundervisning, samarbeten mellan olika kulturuttryck och bredare kulturutbud för Täbys barn och unga.

Konceptet för den nya verksamheten Ung kultur ska locka både barn och unga oavsett bakgrund, kön eller funktionsvariation. Ung kultur kommer att erbjuda kurser inom tre områden - konst, teater och musik. Genom gruppundervisning och samverkan mellan områdena får barn och unga nya möjligheter att utforska olika kulturformer och skapa tillsammans. Arbetet med att forma det nya konceptet och utveckla verksamheten kommer att göras tillsammans med eleverna.

– Genom att utveckla den nya verksamheten Ung kultur får barn och unga i Täby tillgång till mer kultur. Genom att förändra både innehållet och formerna för undervisning moderniserar vi och breddar kulturutbudet, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Individuell musikundervisning

Barn och unga i Täby kommer även fortsättningsvis att erbjudas individuell musikundervisning med hög kvalitet i Täby kulturskola, men hos privata utförare. Den befintliga kommunala musikskolan har redovisat återkommande underskott. Trots åtgärder visar prognosen på fortsatt ekonomiskt underskott och vikande elevantal. Den individuella musikundervisningen i kommunal regi föreslås därför att fasas ut under hösten 2019.

Beslut fattas av kultur- och fritidsnämnden den 25 april och kommunfullmäktige den 20 maj.

Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande
Hans Ahlgren (L), kommunalråd
Annica Nordgren (C), kommunalråd
Tobias Karlström (KD), kommunalråd

Kontaktpersoner:
Birgitta Kaasik (M) ordförande, kultur- och fritidsnämnden
birgitta.kaasik@taby.se

08-555 599 47

Erik Heribertson, kultur- och fritidschef
erik.heribertson@taby.se
08-555 596 52

Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.

Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas – hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.