Skip to main content

Folkligt stöd för ett tobaksfritt samhälle

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 14:40 CET

I en undersökning som opinionsinstitutet Novus genomfört för Tankesmedjan Tobaksfakta stöder 43 procent av de tillfrågade en bortre tidsgräns då försäljningen av tobak ska upphöra och samhället bli tobaksfritt.

Några länder har i lag redan beslutat att göra målen för sin tobakspolitik tydigare genom att peka ut årtal då allt tobaksbruk ska ha upphört. Finland har satt årtalet 2040 som sin gräns och Nya Zeeland 2025. Tankesmedjan Tobaksfakta har en vision om ett slutdatum för tobaksbruket även i Sverige.

För att ta reda på hur svenska folket ser på tanken om ett helt tobaksfritt samhälle intervjuade Novus på Tobaksfaktas uppdrag 1 047 personer under perioden 20-25 oktober 2011.

Den centrala frågan var ”Hur viktigt tycker du det är att Sverige beslutar om en bortre tidsgräns då försäljningen av tobaksprodukter ska upphöra?”

43 procent tyckte att det är mycket viktigt eller ganska viktigt med en bortre tidsgräns. Lika många har motsatt åsikt medan 15 procent inte vet eller inte har någon åsikt alls.

– Diskussionen om en bortre tidsgräns för tobak i vårt land har startat alldeles nyligen och därför blev jag glatt överraskad över att stödet för att vi ska arbeta för ett helt tobaksfritt samhälle redan är så stort, säger Ewy Thörnqvist, generalsekreterare i Tankesmedjan Tobaksfakta.

Tankesmedjans ordförande, Göran Boëthius, säger:

– Resultatet visar att svenska folket, redan innan diskussionen startat här i landet, till stor del anser att tobaksbruket ska förpassas till historieboken. Om regering och riksdag väljer befolkningens hälsa framför tobaksindustrins kan vi klara målet redan före år 2040.

Politisk hemhörighet har ingen större betydelse för svaren. Regeringsalliansens sympatisörer stöder ett tobaksfritt samhälle i nästan lika stor utsträckning som de som känner sig hemma i oppositionspartierna. Sverigedemokraterna är mest negativa till en bortre tidsgräns.

I tidigare undersökningar som Tobaksfakta genomfört om inställningen till skärpta politiska åtgärder mot tobaksbruket, bland såväl väljare som bland riksdagskandidater på valbar plats inför valet 2010, var stödet större bland väljarna än bland riksdagskandidaterna. Särskilt påtaglig var den klyftan bland moderaterna.

Dem moderate riksdagsledamoten Henrik Ripa säger om undersökningen om inställningen till en bortre tidsgräns för tobaksbruket:

– Det är glädjande att det finns ett så stort stöd hos Svenska folket för tuffare tag mot rökning. Jag ser det som min uppgift att få moderaterna att bli ”nya moderaterna” även i denna fråga, det vill säga att våga sätta ett slutdatum för rökningen i Sverige. Sverige kan och måste gå före i detta viktiga arbete.

På den andra politiska flanken säger riksdagsledamoten Eva Olofsson(V):

– Jag stöder helt tanken att målet för det tobaksförebyggande arbetet ska vara ett tobaksfritt samhälle. Tobaksbruket drabbar både enskilda personers hälsa och livskvalitet och samhället i sin helhet med ökade kostnader för sjukvård, sjukskrivningar och produktionsbortfall. Vi behöver införa exponeringsförbud, varningsbilder och neutrala cigarettpaket för att minska och förebygga tobaksbruket.

Stödet för en bortre tidsgräns är inte oväntat lägre bland personer som själva röker eller snusar. Endast 15 procent av dem som röker dagligen delar den uppfattningen. Bland snusarna är 20 procent för en tidsgräns och av dem som både röker och snusar, dubbelbrukarna, är stödet 33 procent. 51 procent av dem som inte använder tobak tycker att en bortre tidsgräns är viktig.

Läs  mer och se grafik på tobaksfakta

Tankesmedjan Tobaksfakta är en partipolitiskt och kommersiellt oberoende ideell förening för kunskapsförmedling, opinionsarbete och  informationsspridning på tobaksområdet. Vår framtidsversion är ett tobaksfritt samhälle.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy